ANNONS

Nya sjömätningar gav kortare och säkrare turer i skärgården

Pelle Teiner, befälhavare på Waxholmsbolagets fartyg Storskär om arbetet med de nya sjökorten.
Bättre kunskap om djup och grynnor gör det bland annat lättare att navigera vid alla angöringsplatser.
För första gången på mer än hundra år har Waxholmsbolagets farleder sjömätts. Nu är projektet i hamn och sjötrafiken kan börja dra nytta av resultatet. I några fall har det lett till att lederna har ändrats.
ANNONS

– Det är fem ställen där vi ändrat lederna, där vi hittat vägar vi inte trodde vi kunde köra, säger Indrek Pöldma som arbetar med navigationsfrågor på uppdrag av Waxholmsbolaget.

– Sedan är det två ställen där vi flyttat leden av säkerhetsskäl.

Mätte med roddbåt och lod

Senast Waxholmsbolagets farleder sjömättes var för över hundra år sedan, då med roddbåt och lod. 2016 startade därför projektet Adapt, för att med moderna metoder få en mer exakt bild av sjöbottnen i och kring lederna. Tre fjärdedelar av projektet har bekostats av EU.

Pelle Teiner, befälhavare på Waxholmsbolagets fartyg Storskär om arbetet med de nya sjökorten.

Projektet Adapt startade 2016. Nu har Waxholmsbolaget börjat skörda frukterna.

– Vi ville ha nya sjökort och EU:s mål var tids- och miljövinster. Men vi visste att det inte fanns jättestora vinster att göra. Öarna ligger ju där de ligger, säger Indrek Pöldma.

Hur mycket kortare har lederna blivit?

– Det är svårt att säga, men det är ett antal sjömil. Det kan väl vara några minuter vi sparar per gång, men tillsammans på ett år blir det timmar.

Ett exempel där man flyttat farleden är i Äpplaröfjärden i Österåker.

ANNONS

Den absolut största vinsten är säkerheten

Indrek Pöldma, Sjöblick

– Det är en grund fjärd och det visade sig att det fanns uppgrundningar lite här och där. Det är ren tur att det inte skett några incidenter där vid låga vattenstånd, säger Indrek.

– Den absolut största vinsten är säkerheten.

Pelle Teiner, befälhavare på Waxholmsbolagets fartyg Storskär om arbetet med de nya sjökorten.

Pelle Teiner, befälhavare på bland annat Storskär, ansvarar också för navigationsfrågor på Waxholmsbolaget.

Pelle Teiner, befälhavare på Storskär och Gällnö, håller med:

– Framför allt är det en trygghet för befälhavaren som jobbar. Tryggheten gör att man kan göra ett bättre jobb. Man kan köra närmare land, lägga till och backa ut på ett annat sätt.

Mest nytta har Waxholmsbolaget av mätningarna i norra skärgården.

– Tidigare har vi inte vågar följa de farleder som lokalbefolkningen känt till, men nu är de godkända, säger Pelle Teiner.

Kommer på sjökorten nästa år

Den som vill ta del av de nya mätningarna – fritidsskeppare och andra – får ge sig till tåls. Nya tryckta sjökort kommer inte förrän nästa år.

Till dess får man nöja sig med Sjöfartsverkets Underrättelser för sjöfarande – ufs.

Sjömätningarna har lett till att man hittat över 100 faror, varav hälften blivit ufsar. Övriga har inte bedömts beröra allmänheten.

Pelle Teiner, befälhavare på Waxholmsbolagets fartyg Storskär om arbetet med de nya sjökorten.

I år firar Waxholmsbolaget 150-årsjubileum och kan fira med nya säkrare farleder.

Fakta

Sjömätningarna i skärgården – Adapt

  • I Stockholms skärgård har drygt 260 kvadratkilometer sjömätts.
  • Sjömätningen har gjorts med multibeam-lodning som ger en detaljerad bild av bottentopografin.
  • Projektet har kostat 22 miljoner kronor.
  • De nya uppgifterna kommer på de tryckta sjökorten 2020.
  • Projektet Adapt (Assuring Depth of fairways for Archipelago Public transportation) är ett samarbete mellan Region Stockholm, Sjöfartsverket, Ålands landskapsregering och EU.
  • Hälften av projektet har berört Ålands skärgård.