Sjömilitär slogs – kan mista jobbet

BERGA En 20-årig sjöman inom Försvarsmakten riskerar att förlora jobbet sedan han dömts för misshandel.

Sjömannen var inblandad i ett handgemäng på en krog i somras, där han både slog och sparkade en annan gäst upprepade gånger.

Kommendören vid Fjärde sjöstridsflottiljen i Berga har anmält sjömannen till personalansvarsnämnden och föreslår att denne får sparken. Kommendören skriver bland annat i sin anmälan: ”Han har uppträtt på ett sätt som inte är förenligt med en anställning hos oss.”