Varningsskylt i vältrafikerad farled kan flyttas

En varningsskylt för högsta tillåtna fart i Baggensstäket kan komma att flyttas. (Arkivbild)
En varningsskylt för högsta tillåtna fart i Baggensstäket kan komma att flyttas. (Arkivbild)
Båtar kör allt oftare för långt in i den smala delen av Baggensstäket, och i allt för hög fart.

En person har ansökt om att en varningsskylt för högsta tillåtna fart i farleden flyttas för att ändra sjöfararnas beteende.

Och nu har Sjöpolisen tillstyrkt en skyltflytt.

Enligt anmälaren är motivet till begäran att flytta skylten att båtar allt oftare kör allt för långt in i den smala delen av Baggensstäket, och i allt för hög fart, båtar som enligt anmälaren skapar ”extremt mycket svallvågor som skadar stränder och kan vara upphov till olyckor.”

Nacka kommun har i ett yttrande svarat att kommunen inte äger något lämpligt landområde att sätta upp skylten på, och lämnar i övrigt inget yttrande i ärendet.

I dagarna har Sjöpolisen yttrat sig. Och Sjöpolisen tillstyrker en flytt av skylten.

Länsstyrelsen väntas inom kort ta beslut om skylten kan flyttas.