Sjöstadens ja-sida blir förening

Upplands Väsby Nu har den ideella opolitiska föreningen Ja-tack till Väsbysjöstad bildats.

Arbetsgruppen består av sex ambassadörer som var och en representerar olika grupper som vill bo i Väsby Sjöstad.

För att fånga upp hur stort intresset är för att bo i framtida Väsby Sjöstad är går det på föreningens hemsida att ­registrera sig i den så kallade intressentkön.

Där uppmanas intressenter att berätta om hur just de vill bo.