Min lokala hjälte

Sjöstadsföreningen oroliga för trafikkaos

Rondellen vid bussdepån i Hammarby sjöstad
Mitt emellan utfarten från bussdepån och en byggarbetsplats ligger rondellen.
Det är inte bara busschaufförerna på Keolis som oroar sig för det kommande trafikkaoset vid den nya bussdepån i Hammarby sjöstad.
I ett brev till trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) utrycker nu även Sjöstadsföreningen sin oro.

Mitt i har tidigare berättat om hur busschaufförerna på Keolis ser risker med den nya bussdepån vid Fredriksdal i Hammarby sjöstad. Till midsommar ska 137 bussar utgå därifrån och Keolis skyddsombud ser framförallt risker för trafikkaos i samband med rusningstrafik när samtliga bussar ska ut och in i depån.

Nu uttrycker även Sjöstadsföreningen sin oro över det möjliga trafikkaoset i ett brev som de har skickat till trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP). Även Sjöstadsföreningen ser risker för olyckor och trafikstockningar runt den nya bussdepån och begär att Trafikkontoret redan nu får uppdrag från trafikborgarrådet att ta initiativ till en simulering av kommande trafik i området för att få en uppfattning om riskerna.

– Det borde vara självklart att i möjligaste mån förebygga eventuella risker, störningar och olyckor i samhällets nybyggnadsområden, inte ta så lättsinnigt på eventuella problem runt nya bussdepån i Fredriksdal, säger Bertil Stockhaus, ordförande i Sjöstadsföreningen.

Ska göra mätningar

Keolis har redan haft ett möte med SL och med Stockholms stad angående trafiksituationen. Där kom man fram till att Stockholms stad ska göra mätningar för att se hur mycket trafik det är på platsen idag – och vad man då kan vänta sig vid rusningstid. Det mötet var något Sjöstadsföreningen inte visste om när de skrev brevet.

– Det låter ju bra, men man vet ju inte riktigt vad det innebär. Fast om de mätningarna stämmer överens med det vi begär i brevet så blir vi nöjda, säger Bertil Stockhaus.

Den nya bussdepån vid Fredriksdal har varit en het och omstridd snackis i Hammarby sjöstad en längre tid, främst bland de som bor nära bussdepån. Men den utlösande faktorn till att Sjöstadsföreningen skrev brevet var när de läste att även Keolis skyddsombud uttryckte sin oro.

– Det var många som blev väldigt oroliga och vi bestämde oss för att skriva brevet för att få en reaktion, säger Bertil Stockhaus.