Sjövägen blir bara SL:s i vår

Larsberg Från och med den 1 april kommer Sjövägen helt att gå över i SL:s regi. Det innebär att man då kan åka på alla SL:s biljetter på båten.

Båtmånadskortet som man nu kan köpa kommer att säljas till sista februari och gälla för resa med Sjövägen fram till slutet av mars.

Lidingö tidning har också berättat att Larsbergsbryggan ska renoveras.