ANNONS

Sjövägen får vintertabell – på sommaren

Båtependel, Gustav Hemming
Gustav Hemming (C) flyttar fram Sjövägens positioner en aning i sommar.
Allt fler väljer att åka med Sjövägen. Nu får den populära pendelbåten kortare tid med sommartidtabell. Och fortsätter resenärerna att strömma till kan Sjövägen byggas ut – men först om några år.
ANNONS

Pendelbåten Sjövägen blir allt mer populär. Under 2017 klev 823 831 resenären ombord på något av fartygen som trafikerar sträckan Frihamnen – Lidingö – Nacka – Nybroplan. Det är en ökning med 18, 7 procent mot året innan.

Det ökande antalet resenärer har lett till köer och trängsel, och förra våren sattes ett femte fartyg in på den inre delen av linjen, mellan Nacka strand och Nybroplan.

Pendlare även på sommaren

Nu utökas trafiken något, under sommaren. Detta sedan det visat sig att införandet av sommartidtabellen stämt dåligt med pendlarnas behov.

Nu blir det lika många turer som under vintern i morgontrafiken den 25 juni – 6 juli trots att sommartidtabell råder i övriga SL trafiken. Samma gäller i morgontrafiken i slutet av perioden, den 6-17 augusti.

Därefter återgår trafiken till vintertidtabell. De extra turerna gäller bara för linjens inre del, och alltså inte ut till Frihamnen och Dalénum.

Vi är väldigt stolta

Gustav Hemming

Om antalet resenärer fortsätter att öka kan Sjövägen komma att byggas ut ytterligare.

– Vi är väldigt stolta över den här linjen och vi kommer att dimensionera trafiken i takt med antalet resande. Men vi kan inte utöka trafiken med inom nuvarande avtal. Men vid nästa upphandling kan vi ta höjd för en utökning, säger skärgårdslandstingsrådet Gustav Hemming (C).

ANNONS

En utredning om pendelbåtstrafiken pågår och ska vara klar till sommaren.

– Den kan leda till förändringar. Kanske är det inte Frihamnen som ska vara slutpunkt för Sjövägen, utan Ropsten, som ju blir en bättre tvärförbindelse för Nackaborna, säger Gustav Hemming.