ANNONS

Notan för bra sjövatten i staden – 1 miljard

Årstaviken är ett av de vattendrag som stockholmarna värderar högst.
Årstaviken är ett av de vattendrag som stockholmarna värderar högst.
Det skulle kosta en miljard kronor att utföra de åtgärder som krävs för att uppnå en god status i Stockholms vattendrag.
Stockholmarna är oroliga för sina strandbad – och majoriteten är redo att betala genom en skatteökning.
Detta enligt en ny studie.
ANNONS

Endast 6 av stadens 23 vattendrag har god ekologisk status och 8 har god kemisk status.

Men det ska det bli ändring på. Miljöförvaltningen tar just nu fram handlingsplaner med åtgärder.

– Det är något som vi påbörjade förra året, säger miljöborgarrådet Katarina Luhr (MP).

Och stockholmarna är med på noterna. Det visar en ny studie gjord av AnthesisEnveco på uppdrag av miljöförvaltningen.

”Vattendragen och sjöarna är värdefulla för stockholmarna.”

De flesta som svarat på webbenkäten är oroliga för vattnet i sjöarna, och strandbaden ligger närmast hjärtat.

Dessutom skulle 68 procent av 312 tillfrågade vara beredda att betala drygt 55 kronor i månaden via en skattehöjning för att få bättre vatten för rekreation och vattenlivet.

– Det är väldigt roligt och det bekräftar vår uppfattning om att vattendragen och sjöarna är värdefulla för stockholmarna, de är beredda att ta hand om sitt vatten, säger Katarina Luhr.

Bajsvatten forsade rakt ut i stans vatten

ANNONS

Notan för att uppnå en god vattenstatus i samtliga vattendrag i Stockholm skulle uppgå till cirka 1 miljard kronor.

Vill du föreslå en skattehöjning för att finansiera åtgärderna som krävs för god vattenkvalitet?

– Inte i dagsläget. Vi har i år satsat 50 miljoner på vattenåtgärder och har utrymme i budgeten till de åtgärder som man kommer fram till i handlingsprogrammen, så just nu behövs det inte. Men när man tittar framåt så är det bra att ha det som bas, att det här är en sådan sak som stockholmarna tycker är viktigt.

Är det möjligt att du framöver vill se en skattehöjning för detta ändamål?

– Det får vi se framöver. Om exempelvis skatteuderslaget förändras så kan vi se att det är en av de saker som stockholmarna tycker att det är viktigt att betala för, säger Katarina Luhr.

Länsstyrelsen har gjort bedömningar av vattenstatusen i de 23 vattendragen i Stockholm, och ett fåtal vatten når god ekologisk och kemisk status i nuläget. I samband med framtagandet av de lokala åtgärdsprogrammen genomför Miljöförvaltningen kompletterande provtagningar.

– Vi har redan börjar med Brunnsviken och Årstaviken, men vi kommer att fortsätta med de vattendrag som har sämst status i dag.

Vatten från avlopp läckte ut vid badet

Ett problem att få bukt med är övergödning.

– Då kan man titta på om man ska ta upp näringsämnena eller fälla dem till botten. Ett annat exempel som gäller alla våra vattendrag och sjöar är att se till att det inte rinner ner förorenat vatten från våra vägar. Ju mer vi bygger i staden desto fler hårda ytor blir det och då är det viktigt att vi ser till att vattnet rinner via grönbäddar och renas där, innan det hamnar i våra sjöar och vattendrag.

”Vi vet att det kan bli svårt.”

Målet är att få god vattenstatus i samtliga vattendrag till 2021.

– Men vi vet att det kan bli svårt, säger Katarina Luhr.

I morgon, onsdag, håller miljöförvaltningen ett seminarium om den nya studien.

Fakta

Vattendragen som Stockholmarna värderar högst

Årstaviken

Riddarfjärden

Brunnsviken

Trekanten

Källa: Stadens miljöförvaltning
Fakta

Så mäts vattenstatus

Staden går efter EU:s mätningar av god vattenstatus, där man både tittar på den kemiska och den ekologiska statusen.

Den kemiska statusen styrs bland annat av föroreningar av båtbottenfärger, övergödande ämnen eller andra skadliga ämnen.

Den ekologiska statusen handlar om vattenlivet, till exempel hur många fiskarter som finns och hur de mår.

Källa: Stadens miljöförvaltning