ANNONS

Sju barn stängdes av från förskolan

Sju förskolebarn i Tyresö har förbjudits att gå till dagis.

Anledningen: Deras föräldrar har inte betalat sina räkningar.
ANNONS

För att ha sitt barn på förskolan måste alla vårdnadshavare varje månad betala en avgift. I Tyresö ligger den på max 1 260 kronor om man bara har ett barn på förskolan.

På kommunen har man nu bestämt sig för att ta krafttag mot föräldrar som inte betalar när de ska. Vapnet är att stänga av barnen från förskolan.

– Det här har pågått under en längre tid och ärendena har gått så långt som till inkasso. Vi har också erbjudit avbetalningsplaner, men det har inte hjälpt, säger Håkan Bertilsson, stabschef på barn- och utbildningsförvaltningen.

För att vara säker på att man inte utestänger barn vars föräldrar är i stor ekonomisk nöd har kommunen först kontrollerat om föräldrarna är i kontakt med socialtjänsten. Så har det inte varit.

Inte heller har man velat stänga av barn i behov av särskilt stöd.

– I de här sju fallen anser vi att föräldrarna borde klara av att betala. Vi vet också att några av dem faktiskt har tillgångar, säger Håkan Bertilsson.

Men är det rätt att straffa barn när det är föräldrarna som gör fel?

– Det är möjligt att det här slår mot barnen, men då kan ju föräldrarna ta och betala. Vi vill markera att det här sker på andras bekostnad. Alla måste bidra till det gemensammas tjänster.

Enligt Håkan Bertilsson har avstängningarna, som startade sista mars, haft viss effekt. Efter nära en månad har tre vårdnadshavare betalat sina skulder och barnen är åter välkomna på förskolan.

ANNONS

Håkan Bertilsson menar att det finns ett allmänt slarv med förskoleavgifter, där föräldrar alltför sällan ser till att betala rätt summa. Avgifterna är nämligen anpassade efter föräldrarnas inkomster.

– Vi gör hela tiden kontroller och ser då att många inte sköter sin inkomstredovisning. Men det är en skyldighet som alla som tar del av ett välfärdssystem har, säger Håkan Bertilsson.

Vi vet också att några av dem faktiskt har tillgångar.Håkan Bertilsson, stabschef