Sju lärarbyten sedan i höstas

Magdalena Strömberg och Alexandra Lindgren har barn som drabbats hårt av lärarbristen på Trångssundsskolan.
Magdalena Strömberg och Alexandra Lindgren har barn som drabbats hårt av lärarbristen på Trångssundsskolan.
I en klass två på Trångsundsskolan är eleverna inne på sin sjunde lärare sedan i höstas.

Kaos, säger förtvivlade föräldrar om lärarflykten och att både rektor och biträdande rektor har sagt upp sig.

Eleverna i en årskurs två på Trångsundsskolan har sedan höstterminens start haft sex olika lärare. Efter påsk börjar den sjunde, som förhoppningsvis ska stanna terminen ut.

– Det är kaos, och många elever mår dåligt av det här. Det känns som att barnen inte har lärt sig något och gått miste om ett helt läsår, säger Magdalena Strömberg, mamma till en av eleverna.

Olof Eklind, rektor på skolan, säger att skolan har gjort alla ansträngningar som går och att skolan ändå säkerställer att eleverna inte går miste om någon kunskap.

– Det är olyckligt och ett jätteknepigt läge. Vi har ett stort problem med att få tag på behöriga lärare. Men vi har specialpedagoger som kartlägger elevernas kunskaper kontinuerligt, och det finns hittills inga indikationer på att eleverna har gått miste om något, säger han.

Enligt Kerstin Gelfgren, verksamhetschef för grundskolan i Huddinge kommun, är det svårt att behålla lärare samt rekrytera nya. På kort tid har flera lärare sagt upp sig från skolan liksom rektor och biträdande rektor.

– Tyvärr är det så verkligheten ser ut i dag. Det är inte bara ett problem för Huddinge, utan det är ett generellt problem för hela Sverige, säger hon.

Vid en inspektion av Trångsundsskolan som Skolinspektionen gjorde i höstas fick skolan hård kritik, med nedslag på ”undervisning och lärande”, ”extra anpassning och särskilt stöd”, ”trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling”, ”förutsättningar för lärande och trygghet” samt ”styrning och utveckling av verksamheten”.

– Var är alla ansvariga, kan man undra. Någon måste styra upp det här nu, säger Magdalena Strömberg.

Skolan och kommunen lämnade nyligen över en handlingsplan till Skolinspektionen där det framkommer hur skolan ska arbeta för att få bukt med problemen.