Sju meter höga ventilrör byggs

ENEBYBERG Citylink planerar att bygga en elnätstunnel mellan kraftstationen i Anneberg och Skanstull. Längs sträckningen ska två ventilationsschakt byggas i Danderyds kommun.

Ett schakt föreslås ligga strax söder om gallerian i Mörby centrum och ett vid Stocksundet, nära Stocksundsbron eftersom tunneln i huvudsak byggs under eller i närheten av E18.

Ventilationsrören ovan jord kommer att vara cirka 7 meter höga.

Kommunstyrelsen har gett byggnadsnämnden i uppdrag att utarbeta ett förslag till detaljplan för uppförandet av ventilationsschakt söder om gallerian i Mörby och i området mellan Stocksundsbron och Roslagsbanebron.