Sjuk Fick rätt mot F-kassan

VÄRMDÖ En kvinnlig städare har varit sjukskriven till och från sedan i mars 2011 eftersom hon har haft problem med sina händer och opererats flera gånger, utan förbättring.

Försäkringskassan beslutade i februari 2012 att hon trots sina besvär kunde arbeta med lättare uppgifter som inte belastade händerna. Därför fick hon inte någon sjukpenning för tolv dagar som hon ansökt om.

Efter flera överklaganden har kvinnan nu fått rätt. Kammarrätten bedömer att hennes arbetsförmåga var helt nedsatt under perioden och nu ska hon få sina pengar. Detta eftersom kvinnan även hade psykiska problem som borde ha beaktats vid de tidigare besluten.