ANNONS

Sjuk fick rätt mot Försäkringskassan

ANNONS

Årsta Försäkringskassan nekade sjukersättning till en kvinna från Årsta trots att hon lider av nedsatt arbetsförmåga. Nu får kvinnan rätt till ersättningen. Kammarrätten avslår Försäkringskassans överklagande av en dom i förvaltningsrätten, som gick på kvinnans linje.

Kammarrätten konstaterar att det framgår av den medicinska utredningen att kvinnan har en medfödd genetisk sjukdom liksom flera andra diagnoser som påverkar henne både psykiskt och fysiskt.