Sjuk gammal ek har sågats ned

Den 500 år gamla eken intill kyrkan har sett sina sista dagar.

Trädet drabbades nämligen av sjuk­domen ekticka.

Den flera hundra år gamla eken vid förskolan Pärlan, intill Vallentuna kyrka, har jämnats med marken.

På övre delen av stammen fanns kuddliknande utbuktningar i olika storlekar. Efter en vitalitetskontroll konstaterade arboristerna att trädet drabbats av ekticka.

Ekticka, eller Phellinus robustus, är en i Sverige sällsynt svampsjukdom som framför allt drabbar ekar, men kan även ge sig på äkta kastanj, robinia och hassel. Svampen äter sig in i trädet och försvagar det.

– Så småningom kan grenar falla ner, vilket gör trädet farligt, säger kyrkogårdsföreståndaren Tomas Hallberg.

Eken bedömdes vara ett högriskträd, vilket är en anledning till att det nu tagits bort. Stammen hade även börjat ruttna, och var full av bohål efter fåglar som levt i det.

Svampen hade infekterat den övre delen av stammen och grenarna. Eftersom stammen hade höga biologiska värden fanns möjligheten att bevara en högre stubbe. Men riskerna för att trädet ska skadas på grund av det intilliggande bygget var för hög, bedömde arboristerna.

– Rotsystemet letar sig långt ut och de rekommenderade därför att trädet skulle fällas, säger Tomas Hallberg.

Om ett nytt träd planteras på platsen, återstår att se. Först ska parken som byggs mellan kyrkan och centrum bli klar, och trädens placering i den klargöras. Oavsett vilket lär det dröja tills man kan hitta skugga under ett lika mäktigt träd som den nu döda eken. Med en diameter på nästan 150 centimeter, tros trädet nämligen vara runt 500 år gammalt.

– Någon gång ska vi alla dö, säger Tomas Hallberg.