Min lokala hjälte

Sjuka rävar går in på tomter och i villor

Rävar med skabb härjar i flera villaområden i Kragstalund och Uthamra i Vallen­tuna.

De har tagit sig in i villor och kan ha smittat över 30 hundar.

Flera villaägare i Uthamra och Kragstalund har sett rävar springa in på deras gårdar för att leta mat.

En kvinna stötte på en sjuk räv i sitt kök och and­ra har sett rävar rota i sop­påsar vid en sopstation.

– Det är obehagligt. Man vill inte ha ett sjukt djur springandes på sin bakgård, säger en ortsbo.

I helgen kunde en av rävarna avlivas, men enligt viltvårdaren Lars Erik Schill finns det minst fyra smittade djur kvar i området.

– De rör på sig hela tiden och är nästan omöjliga att få tag i. Nu letar vi efter en rävmamma och tre ungar, säger han.

Skabben gör att rävarna blir totalt oskygga, förklarar Lars Erik Schill.

– Rävens första instinkt är att hitta mat och smittan gör att den gärna tar sig in i hus och på altaner. Man bör inte låta sopor eller mat ligga framme, säger han.

Vallentuna djurklinik har fått in minst 30 fall av misstänkt rävskabb sista tiden.

– Vi får nästan dagligen in anmälningar om hundar som fått klåda. Det är svårt att säga om alla är skabb, men vi misstänker det i flera av fallen, säger Eva Salén, veterinär på kliniken.

Hundar kan smittas av skabb både genom direkt kontakt med rävar och genom att skabbkvalstret fastnat på platser där infekterade djur har rört sig. Det bästa sättet att skydda sin hund är att inte låta den leka med smittade hundar, säger Dan Christensson, veterinär vid Statens veterinärmedicinska anstalt.

– Den vanligaste anledningen till att hundar smittas är att de varit i kontakt med andra hundar som har skabb. Om man har en smittad hund bör man kontakta andra ägare i bostadsområdet, säger han.

Människor behöver inte vara speciellt oroliga. Den variant av skabb som infekterar rävar smittar visserligen människor men ger bara kortvariga besvär.

– Skabbdjuren förökar sig inte på människan, de lever max tre veckor och sen försvinner smittan, säger Dan Christensson.

Kommunens viltvårdare kommer avliva rävarna så snart de är infångade.

Fakta

Skabb är en dödlig sjukdom

Rävskabb är små kvalster som angriper hårsäckar i hundens hud.

Hundar som smittats med rävskabb får klåda, sårskorpor på huden och kan fälla päls.

Test för rävskabb görs hos en veterinär genom ett blodprov. Alla hundar som behandlas botas, och det tar cirka en vecka innan hunden är smittfri.

Sjukdomen är dödlig men det finns väldigt få dokumenterade fall av hundar som dött av rävskabb.

Källa: SVA