Sjuka träd nersågade på Ekudden

DJURSHOLM Kommunen har låtit ta ner en del askar på Ekudden. Askarna hade drabbats av svår askskottsjuka, berättar stadsträdgårdsmästare Karin Almén.

– Eftersom askarna började bli farliga beslöt vi att ta ner dem och samtidigt hedra dem genom att låta stubbarna vara kvar som sittplatser, säger hon.

Enligt Svenska trädföreningen är askskottsjuka en ny sjukdom som har sitt ursprung i Polen och Litauen. De första rapporterna om svampsjukdomen kom i början av 2000-talet och hela bestånd kan förstöras av sjukdomen vilket skett på Gotland, Öland och i Skåne. Under sommaren sprids svampens sporer för vinden. Askens blad, bladskaft och knoppar angrips, infektionen sprids in i skottet, innerbarken dödas, kräftsår bildas och till slut dör de angripna delarna.