Min lokala hjälte

Sjukfrånvaron ökar i Värmdö

Allt fler personer sjukskriver sig i Värmdö och det är kvinnorna som är hemma mest.

Nästan dubbelt så många kvinnor som män hade sjukfrånvaro förra året, enligt nya siffror.

Värmdö kommuns årsredovisning täcker det ekonomiska läget i kommunen, men går också in på hur Värmdöborna mår, åtminstone när det gäller sjukfrånvaron. Och trenden är tydlig – Värmdöborna sjukskriver sig allt mer.

Förra året uppgick den totala sjukfrånvaron till 8,5 procent. Året innan låg siffran på 8 procent.

Den största ökningen har skett bland de som är långtidssjukskrivna och som har haft en frånvaro i minst 60 dagar.

En ökning kan också ses i kvinnors sjukfrånvarosiffror, som ökat från 8,9 procent 2014 till 9,5 procent 2015, medan männens sjukfrånvaro ligger oförändrad på 4,9 procent.