Sjukhus byggs ut för miljoner

STOCKHOLM Stockholms läns landsting avsätter 90 miljoner kronor för att påbörja planeringen av utbyggnaden av Danderyds sjukhus.

Utbyggnaden ska vara klar 2017 och ska utformas så att det skapas förutsättningar för en fortsatt framtida utbyggnad.