Sjukhus får fler operationssalar

Huddinge Karolinska sjukhuset i Huddinge ska byggas ut och få 24 nya operationssalar. Det har Stockholms läns landsting beslutat och målet är att de nya salarna ska stå klara 2018.

– Med 24 nya operationssalar ökar vi operationskapaciteten med uppemot 25 procent. Detta kommer att underlätta för medarbetarna och förbättra kvaliteten för patienterna, säger Charlotte Broberg (M), biträdande finanslandstingsråd.

Hela ut- och ombyggnationen beräknas kosta 1,6 miljarder kronor.

Anledningen till projektet är att sjukhuset i dag inte har tillräckligt med platser.