Sjukhus får kritik efter självmord

En patient vid Ersta sjukhus tog sitt liv efter att ha haft 14 olika läkare under vårdperioden. Nu kritiseras sjukhuset av Inspektionen för vård och omsorg.

Ersta sjukhus får kritik av Inspektionen för vård och omsorg för bristande i kontroll och rutiner som ledde fram till att en kvinnlig patient tog sitt liv.

Patienten skrevs in på sjukhuset i maj förra året på grund av depression och ångest som sedan eskalerade. Under vårdperioden på ungefär ett halvår ska patienten ha haft 14 olika läkare och slussats runt mellan Ersta sjukhus och Danderyds sjukhus. Den kvinnliga patienten ska även ha uppfyllt kraven för psykiatrisk tvångsvård, något som även diskuterades vid flera tillfällen, men något beslut fattades aldrig.

I november förra året ska kvinnan ha låst in sig på vårdmottagningen och försökt tagit sitt liv. Några dagar senare avled hon.

En närstående anmälde sjukhuset för brister i vården efter händelsen. I anmälan står även att sjukhuset undanhöll information som gavs i samband med patientens självmordsförsök.

De ansvariga läkarna vid Ersta sjukhus anser att de tillhandahöll full insyn för anhöriga i beslut och information, men de beklagar att anmälan inte nåtts av all information som hon önskat.