Sjuksköterskor på SÖS pressas till gränsen

Södersjukhuset
På tre avdelningar på kardiologen känner sjuksköterskorna samvetsstress.
I somras varnade vårdförbundet om att sjuksköterskor pressades till gränsen. Nu kräver Arbetsmiljöverket att ledningen tar fram en handlingsplan för att få bukt med stressen på Södersjukhuset.

När inte ledningen för sjukhuset hörsammade skyddsombudens varningar, valde de att skicka en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Efter att myndigheten besökt avdelningarna på SÖS har de nu skickat ett inspektionsmeddelande till arbetsgivaren. Det skriver tidningen Vårdfokus.

Kräver handlingsplan

Nu kräver Arbetsmiljöverket att Södersjukhusets ledning ska ta fram en handlingsplan för att förbättra arbetsmiljön för sjuksköterskorna och att de ska utreda de bakomliggande orsakerna till varför det är så tungt och stressigt för personalen, skriver Vårdfokus.

Arbetsmiljöverket hänvisar bland annat till en medarbetarenkät där det framgår att personalen inte mår bra.

Samvetsstress

Bland annat ska en majoritet av sjuksköterskorna känt att de pressats till gränsen för vad som är rimligt och att de drabbas av samvetsstress när de inte har tid att ge patienterna den omsorg och omvårdnad som det behöver. Detta har lett till fysiska stressymtom som hjärtklappning och sömnproblem, skriver tidningen.

Senast den 18 april ska sjukhusledningen ha svarat Arbetsmiljöverket och ska då redovisa en handlingsplan. Om inte bristerna åtgärdas kan myndigheten besluta om ett föreläggande eller förbud.

”På största allvar”

I ett mejl till Mitt i kommenterar Eva Strååt, som är verksamhetschef kardiologi på Södersjukhuset, situationen:

– Södersjukhuset tar detta på största allvar och har påbörjat ett arbete för att  tillsammans med medarbetare och skyddsombud ta fram åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. En god arbetsmiljö är en förutsättning för att våra medarbetare ska må bra och kunna utföra sitt arbete.

Det är tre kardiologavdelningar på SÖS som ärendet gäller.