”Sjukt att bygga så högt”

En exempelbild från byggbolaget SABO visar hur de framtida husen på Köpmanvägen kan se ut.
En exempelbild från byggbolaget SABO visar hur de framtida husen på Köpmanvägen kan se ut.
Planerna på att bygga fyravåningshus på Köpmanvägen i Bro väcker ont blod bland villaägare.

– Det är sjukt att bygga så högt i ett låghusområde, säger Karin Ahlberg, ordförande i en bostadsrättsförening som protesterar mot bygget.

På torsdag kväll, 25 augusti, är det dags för det första samrådsmötet för byggplanerna på Köpmanvägen i Gamla Bro.

Det kommunala bostadsbolaget Upplands-Brohus vill bygga ett eller flera våningshus med minst 15 hyreslägenheter intill vägen, något som väckt protester bland villaägarna på andra sidan vägen.

– Huset kommer att bli 17 meter högt. Det gör att vår utemiljö blir betydligt mörkare. Dessutom kan ingen påstå att det passar att bygga flervåningshus i gamla Bro. Det är sjukt att bygga så högt i ett låghusområde, säger Karin Ahlberg, ordförande i bostadsrättsföreningen Köpmannen.

Enligt förslaget ska lägenheterna ligga längs med Köpmanvägen och Kamrervägen. Om husen byggs innebär det att en större grönyta försvinner.

– Jag tycker inte att de ska bygga på den enda gröna fläcken som är kvar. Det verkar som att någon tappat huvudet, säger Karin Ahlberg.

Enligt Theodor Andrén, planarkitekt i Upplands-Bro kommun, är ingenting klubbat och planerna kan komma att ändras.

– Vår ambition är att komma fram till ett bra förslag tillsammans med invånarna. Vi vill höra vad de vill ha i området, istället för att gå fram med stora penseln, säger han.

De första förslaget om 15 lägenheter kommer med största sannolikhet att ändras, säger han. Mer troligt är att det blir långt fler lägenheter än så.

– Ganska sent i planskedet blev det klart att vi kunde använda en större del av tomten. Vi laborerar nu med tanken om att ha högre hus inne på tomten och lägre hus närmare gatan. Även där hoppas vi få in många synpunkter från grannar, säger Theodor Andrén.

Enligt plan- och exploateringskontoret i Upplands-Bro beräknas de nya husen bli mellan 12-14 meter höga, inte 17 meter.