”Sjukt drygt med tågförseningar”

Oscar Sparrman, 22 år från Sundbyberg, tycker att det är ”sjukt drygt” med tågförseningar. Själv drabbas han när han ska till jobbet. Ofta tvingas han ta t-banan eller bussen i stället.
Oscar Sparrman, 22 år från Sundbyberg, tycker att det är ”sjukt drygt” med tågförseningar. Själv drabbas han när han ska till jobbet. Ofta tvingas han ta t-banan eller bussen i stället.
638 timmar. Så länge har resenärerna på Bålstalinjen fått vänta på försenade pendeltåg i år.

Förseningarna har ökat med 150 procent.

Oscar Sparrman, 22, från Sundbyberg väntar på pendeln mot Bålsta. Den ska gå om tre minuter men avgången skjuts plötsligt upp av ett signalfel – den näst vanligaste orsaken till förseningar i tågtrafiken.

– Det är förseningar varje gång jag ska till jobbet. Jag måste nästan ta ett eller två tåg tidigare för att hinna eller hitta alternativa vägar, som tunnelbanan. Men det tar mycket längre tid. Det är drygt.

Starten av 2015 har varit strulig för pendlarna. Förseningarna på Bålstalinjen har ökat med 150 procent jämfört med samma period i fjol, och siffrorna är de värsta på fyra år, sett till antalet förseningstimmar.

Det innebär att Sundbybergs tågpendlare sedan i januari har fått vänta på perrongen i 638 timmar. Det motsvarar 79 arbetsdagar eller ett snitt på 5,5 timmes förseningar per dag.

En orsak är obehöriga på spåren, vilket orsakar en sjättedel av tågstoppen.

– Det är vanligt med människor som korsar spåren, eller springer längs med dem. Det kan vara att de vill gena för att komma till exempelvis en arbetsplats eller en skola, säger Bengt Olsson på Trafikverket.

Efter ett uppmärksammat dödsfall i slutet av förra året har reglerna skärpts, nu ska tågen köra mycket sakta eller stanna helt när det kommer rapporter om folk vid spåren.

Enligt Trafikverket beror förseningarna till stor del på att anläggningarna är slitna och ett eftersatt underhåll. Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) berättar att de betalar 160 miljoner kronor till Trafikverket varje år i banavgifter. Han är mycket kritisk.

– Om vi satsar mer än tidigare på järnvägsunderhåll men problemen inte bara kvarstår utan förvärras, då växer ju frågan: vart tar pengarna vägen?

Enligt Trafikverket kommer det uppdämda behovet av underhåll att åtgärdas fram till 2025. De hoppas också på lindring när exempelvis Citybanan är klar 2017.

– Eftersom Stockholm är ett storstadsområde så är det högst prioriterat, säger Carina Redtzer, kommunikatör på Trafikverket.

Hur påverkas du av tågförseningarna?

Anna Axelsson, 31 år, Spånga:

– Jag har märkt av att det varit många inställda tåg och stora förseningar. Det gör att jag får byta till tunnelbana eller ta buss och ta en lång omväg.
Emil Dahlberg, 40, Duvbo:

– De sista veckorna har det varit mer förseningar än tidigare med många inställda tåg. Det gör att jag blir stressad på jobbet eftersom jag kommer sent.
Yitong Liu, 28 år, Sundbyberg:

– På morgonen när jag ska till jobbet är det ofta förseningar. Det gör att jag slösar bort tid och att jag kommer för sent till jobbet och missar möten.
Johannes Fellman, 18 år, Bromma:

– Tågen är väldigt ofta försenade. Det gör att jag kommer för sent till skolan. Ibland måste jag ta ett tidigare tåg för att hinna.