Ny akut – räkna med längre kö

När Karolinska i Solna stänger sin öppna akut 2018 måste 70.000 stockholmare åka till ett annat sjukhus.
När Karolinska i Solna stänger sin öppna akut 2018 måste 70.000 stockholmare åka till ett annat sjukhus.
Karolinska i Solna. Här får i dag 59 procent akutvård inom fyra timmar.
Karolinska i Solna. Här får i dag 59 procent akutvård inom fyra timmar.
Karolinska i Huddinge. Här får i dag 51 procent akutvård inom fyra timmar.
Karolinska i Huddinge. Här får i dag 51 procent akutvård inom fyra timmar.
Södersjukhuset
Södersjukhuset. Här får i dag 52 procent akutvård inom fyra timmar.
Danderyds sjukhus. Här får i dag 57 procent akutvård inom fyra timmar.
Danderyds sjukhus. Här får i dag 57 procent akutvård inom fyra timmar.
S:t Görans sjukhus.
S:t Görans sjukhus. Här får i dag 76 procent akutvård inom fyra timmar.
Köerna fortsätter att växa på akuten. Förra året fick 164 000 stockholmare vänta mer än fyra timmar på vård, en ökning med 22 procent på två år.
Och snart kan det bli värre. När Nya Karolinska öppnar måste 70 000 patienter söka akutvård på ett annat sjukhus.

Åker du till akuten i Stockholm får du räkna med att köa – länge. På fyra av de fem storsjukhusen – Karolinska i Huddinge och Solna, Danderyds sjukhus och Söder­sjukhuset – får i dag bara varannan stockholmare akutvård inom utlovade fyra timmar.

Värst är det i Huddinge där 49 procent väntar mer än fyra timmar.

Samtidigt ökar klagomålen. Akuterna vid Sös och Danderyd har i år fått ta emot fler klagomål till patientnämnden än under hela förra­ året. Sös har tagit­ emot flest, 70 stycken till och med september i år jämfört med 60 under hela förra året.När specialiserade Nya Karolinska­ sjukhushet i Solna­ (NKS) öppnar ska det bara ha en så kallad ”remissakut” dit du enbart kan komma med ambulans­ eller remiss.

Det betyder att 70.000 patienter måste åka någon annanstans­ när den öppna akuten på Karolinska stänger 2018.


Se också: Bildspecial: Så ser Nya Karolinska ut på insidan


Alliansens lösning är att starta tolv nya närakuter. Hittills finns bara beslut om fyra stycken som ska byggas i Huddinge, Danderyd, Solna och vid Sös. Snart kan det även tas beslut om närakuter vid S:t Göran och Södertälje, tror sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött (M).

– Vi har sagt att det ska vara tolv men alla behöver inte vara klara samtidigt. Vi startar med fyra, säger hon.

Marie Ljungberg Schött (M) och Dag Larsson (S), landstinget, sjukvård

Sjukvårdslandstingsråd Marie Ljungberg Schött (M) och oppositionsråd Dag Larsson (S).

Landstinget ska även bygga ut kapaciteten vid de befintliga akuterna. Danderyd, Sös och S:t Göran ska dela på de flesta av Karolinskas akutpatienter.

Landstingets revisorer, läkarföreningen och den politiska oppositionen­ är kritiska till hur omgörningen ska gå till.

– Vi riskerar att få överfulla akutmottagningar där man får vänta längre­ än i dag. Och då menar jag mycket­ längre­. Hur blir det om man kraftigt drar ned på kapaciteten på Karolinska i Solna om det inte funkar på de andra akutmottagningarna? Det får jag rejält ont i magen av, säger oppositionsrådet Dag Larsson (S).

Revisorerna pekar i en rapport på att ombyggnationerna vid Huddinge, Danderyd och Sös är försenade och att de inte kommer att stå färdiga förrän­ efter­ det att Karolinska stängt sin öppna­ akut.Enligt revisorerna saknas det dessutom pengar i budgeten till de utlovade närakuterna.

– Det stämmer. Det finns inga pengar­ i investeringsbudgeten för att bygga ut närakuter. Vi har sagt att vi ska utvärdera innan vi upphandlar så att det blir tolv stycken, säger Marie Ljungberg Schött (M).

Kommer ni kunna ta hand om alla akutbesök?

– Vi kommer ta hand om alla. Vi kommer vara delfärdiga men det kräver att vi får närakuter och bättre geriatrik på plats.

Hinner ni klart till 2018, innan Karolinska stänger sin öppna akut?

– Sjukvård blir aldrig klart, men det kommer vara tryggt 2018. Vi kommer att ha tillräckligt med platser.

Men det saknas inte bara pengar, det saknas även personal.

Fakta

3 hot mot nya akuten

Byggtiden. Ombyggnationen vid Huddinge är klar 2021, den vid Sös i maj 2019 och den vid Danderyd i december 2018

Budgeten. Alliansen har inte avsatt pengar i investeringsbudgeten för nya närakuter.

Bemanningen. De nya närakuterna ska bemannas av allmänläkare och specialiserade sjuksköterskor som det redan i dag är stor brist på.

 

Enligt de kriterier som framtida närakuter ska uppfylla så ska de bemannas med allmänläkare och specialiserade sjuksköterskor. Det är två yrkeskategorier som det redan i dag är stor brist på. Läkarföreningen menar att det saknas 400 allmänläkare bara inom primärvården i dag.

– Bekymret med de här närakuterna är att de ska bemannas av allmänläkare, men de finns ju inte, säger Johan Styrud, ordförande för Stockholms läkarförening.

Hur stor brist landstinget lider av specialiserade sjuksköterskor vet ingen – Mitt i Stockholm har tidigare skrivit om att landstinget inte för statistik över det.


Läs också: Inga siffror på personalbrist upprör politiker


– Vi vet att bemanningen är svår. Men förvaltningen har gjort bedömningen att de kommer att klara av att driva de här närakuterna, säger Marie Ljungberg Schött (M).

Kommer ni att korta väntetiderna?

– Det är meningen. Vi kan inte vara­ jättekaxiga men vi planerar för det. Sammantaget tror jag att det här kan bli riktigt bra men det kräver arbete.

När kan stockholmarna få akutvård inom fyra timmar?

– Det är klart att det här ska fungera. Men där har också medborgaren ett ansvar. Om man ringer 1177 så styrs man till rätt nivå. Det har vi i och för sig sagt länge, men nu blir det ännu viktigare, säger Marie Ljungberg Schött (M).

Dag Larsson (S) är inte imponerad och efterfrågar en mer utförlig plan för den nya akutvården. Det är något som saknas i dag enligt både oppositionen och revisorerna.

– Vi har reagerat på att det har varit så ytligt. Det här är en jätteutmaning. Jag menar att Alliansen borde presentera en mer detaljerad bild. Och har de inte en mer detaljerad bild att ge, då befinner vi oss i ett katastrofläge. Det är oerhört skrämmande, säger han.


Läs också: Dagens närakuter kan bli husläkarjourer