Cancerpatienter får snabbare vård i Danderyd

Viktoria Hjalmar i blått och Yvonne Haglind Åkerlund i grått.
Viktoria Hjalmar i blått och Yvonne Haglind Åkerlund i grått.
Danderyds sjukhus har fått ny utrustning som i tidigt skede ska säkerställa rätt behandling i cancervården.
– Varje dag räknas i cancervården. Därför är det fantastiskt att få arbeta med ett så viktigt patientnära projekt som går ut på att snabbt kunna utreda allvarligt sjuka patienter med misstänkt cancer, säger Viktoria Hjalmar, Enhetschef för Diagnostiskt centrum.

Ett nytt Diagnostiskt centrum har öppnat på Danderyds sjukhus i slutet av november. Cancerdrabbade patienter ska kunna utredas och tas emot inom fyra dagar efter en första remiss. Detta för att i ett tidigare skede kunna säkerställa rätt behandling.

En av anledningarna till att just på Danderyds sjukhus får detta center är att många av de specialistkompetenser som behövs för att ställa rätt diagnos redan finns samlad där.

– Vi är oerhört glada över att ha fått förtroendet att starta en sådan här viktig verksamhet för våra patienter. Det är ett riktigt hedersuppdrag för oss, säger Danderyds sjukhus VD Yvonne Haglund Åkerlind till Mitt i.

Satsning för hela Stockholm

Den nya enheten tillhör Medicinkliniken men stödjer hela sjukhuset och stora delar av Stockholm. Nu är verksamheten igång i en liten skala men ska expandera till full drift i större lokaler i slutet på mars 2018.

På Södertälje sjukhus finns sedan 2014 ett liknande diagnostiskt centrum. Tillsammans med det nya centret på Danderyds sjukhus utgör de ”Stockholms diagnostiska center”. Ett nära samarbete finns mellan de båda sjukhusen.

När patienten har utretts ska en diagnos fastställas. Målet är att ha en säker diagnos i minst 80 procent av fallen inom tre veckor.

Fakta

Fakta om patientgruppen

Många olika cancerdiagnoser har standardiserade vårdförlopp som ska säkerställa snabb och säker utredning. Till Danderyds sjukhus diagnostiska center kommer två kategorier av patienter att remitteras:

– Patienter där man misstänker cancermetastaser.
– Patienter med allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer.

På sikt räknar man med att ca 1 500 patienter kommer att diagnosticeras inom Stockholmsområdet.

Källa: Danderyds sjukhus