Danderyd först med demensutbildning på akuten

Danderyds sjukhus.
Danderyds sjukhus.
Danderyds sjukhus är det första akutsjukhuset i Sverige med utbildad personal i omhändertagande av patienter med demenssjukdomar.

Till Danderyds sjukhus kommer äldre och sköra patienter in, en del har även en demenssjukdom. På medicinavdelning 76 är alla medarbetare sedan tidigare utbildade sig på Silviahemmet i Stockholm och blivit demenscertifierad och står därmed väl rustade för att ta hand om en patientgrupp som beräknas att växa.

Nu pågår flera projekt för att ta tillvara lärdomar och sprida kunskapen till övriga vården. Detta uppmärksammades på Alzheimerdagen under torsdagen på Danderyds sjukhus hemsida.

– Det är viktigt att alla i teamet har rätt bemötande med patienter som av någon anledning är förvirrade. Patienter som drabbas av akuta förvirringstillstånd kan bli hotfulla, rymningsbenägna, nedstämda eller rädda, säger Johan Ejerhed som är medicinsk ansvarig läkare och även initiativtagare till utbildningen.

Liknande symtom

Flera av de äldre patienterna som läggs in akut drabbas av akut förvirring och har inte någon demenssjukdom men symtomen är mycket lika.

– Demens är inget som man lär sig om när man blir läkare, kirurg eller annat. Då vet man inte hur man ska ta hand om det. Vi lär från demensvården och äldreboenden och tar kunskapen och modifierar den så att den passar in i vår miljö, säger Johan Ejerhed.

Silviahemmet grundades 1996 på initiativ av Drottning Silvia som engagerat sig mycket i demensvård. Danderyds sjukhus var först i landet att utbilda sig och nu har även Norrtälje sjukhus certifieringen.