”Vi står fast vid vårt beslut”

Ordförandeklubba
Beslutet klubbades i våras att lägga ner Projekt 25:an.
Rätt beslut att lägga ner Projekt 25an som ger stöd till unga vuxna med psykisk ohälsa, anser dåvarande ordförande i socialnämden.
– Utredningen är ordentligt gjord och vi står fast vid vårt beslut, säger Anna Frisell (M)

Mitt i har tidigare skrivit om besvikelsen Johannes känner över att stödinsatsen Projekt 25:an inte får fortsätta med sin verksamhet. Beslutet fattades av socialnämnden i våras efter en utvärdering presenteras om att projektet inte hade lyckats nå sina uppsatta mål.

Håller fast vid beslutet

Nu går dåvarande nämndordförande Anna Frisell (M) ut och försvarar beslutet.

– Utredning tyckte inte att projektet fungerade tillräckligt bra. Det betyder inte att insatser för människor som har fått beviljat stöd försvinner. Men det kommer inte ske i 25:ans regi, säger Anna Frisell, vice ordförande socialnämnden i Vallentuna kommun.

25:an vänder sig till unga vuxna mellan 18 och 30 år med varierad problematik inom missbruk, psykisk ohälsa, kriminell belastning och bristande skolgång. När projektet startades 2014 fanns en önskan om att minska antalet placeringar i olika former av stödboende. Utredningen tolkades som att den inte hade blivit så.

”Har inte varit lyckat”

Däremot har flera involverade i 25:an har hört av sig till Mitt i och berättat att verksamheten har varit livsavgörande i deras rehabilitering.

– Naturligtvis är det olyckligt att det finns personer som känner sig besvikna. Men vi kan inte enbart gå efter individens önskan, utan att titta på vad är för kvalitet på det vi erbjuder. Som projekt har det inte varit lyckat. Vi vill satsa på verksamheter som visar sig fungera i stället.

Många upplever att det inte finns några bra insatser för den här kategorin vuxna över 20 år. Hur ser du på saken?

– Vi önskar våra medborgares det bästa och även den här gruppen. Handläggare gör en bedömning vilken insats individen är i behov. Så personen kan leva ett självständigt efter den.

Fanns det ekonomiska skäl till varför projektet inte fick fortsätta?

– Inte i första hand. Ett sådant beslut innefattar långt fler aspekter. Det här utesluter inte att vi måste lägga resurser på få till bättre insatser.