Förlossningsflytt till Huddinge sätter vården på prov

Att föda på ett akutsjukhus lockar inte Emma som gärna vill ha med samma barnmorska under hela förlossningen. Något man kunnat få på BB Sophia och Södra BB.  – Det är tråkigt att fokus bara hamnar på totala antalet platser och inte på variationen i hur man väljer att föda, vilket är något jag tror starkt på.
Att föda på ett akutsjukhus lockar inte Emma som gärna vill ha med samma barnmorska under hela förlossningen. Något man kunnat få på BB Sophia och Södra BB. – Det är tråkigt att fokus bara hamnar på totala antalet platser och inte på variationen i hur man väljer att föda, vilket är något jag tror starkt på.
Karolinska i Huddinge.
Karolinska i Huddinge.
BB Sophia.
BB Sophia.
BB Sophia stänger flera månader tidigare än planerat – ett beslut som går ut över föräldrar som ska föda i sommar.

– Jag vet helt ärligt inte var jag ska föda, säger Emma Engebretzen, Trångsund.

Bemanning är den stora frågan för de kliniker som tar över ansvaret.

I förra veckan blev det klart att avtalet med BB Sophia avslutas den 16 maj, och att verksamheten stänger helt i slutet av maj. Därmed stänger BB Sophia tidigare än vad som sades först. Tidigare har det uppgetts att kliniken skulle hålla öppet till och med augusti.

Enligt Barbro Naroskyin, hälso- och sjukvårdsdirektör på landstinget, beror det på att man vill undvika att föra över förlossningsplatser under sommaren.

– Vi kände att det var viktigt att göra övergången innan sommaren. Riskerna med en övergång är mindre då än om den sker under sommaren, säger hon.

Emma Engebretzen i Trångsund hade tänkt föda på antingen Södra BB eller BB Sophia. Men nu har båda lagt ner. Beräknad födsel för hennes andra barn är 14 juni.

– Det blir ännu värre för oss nu när BB Sophia stänger i maj. Jag vet helt ärligt inte var jag ska föda, säger hon.

Vad tänkte du när du hörde att Sophia stänger redan i maj?

– Först var jag arg, sedan frustrerad och upprörd. Nu är jag mer uppgiven. När vi fick vårt första barn gick allt väldigt fort. Att inte veta vart vi ska förrän värkarna är i gång är en riktig oro.

Mitt i har gjort en rundringning till de olika sjukhusen med förlossningskliniker i länet för att se om de har kapacitet att ta över Sophias platser. De flesta säger att man jobbar på en lösning – och att personalen är den springande punkten.

Enligt Ingegerd Lantz, chef för förlossningen på Sös, har sjukhuset kapacitet att ta emot 900 extra födslar, trots att sjukhuset håller på att byggas om.

Det ska lösas bland annat genom att den mesta eftervården kommer att ske på det nybyggda BB-hotellet. Även att Södra BB:s lokaler som nu tagits över av den ordinarie förlossningen på Sös bidrar till att få loss förlossningsplatser.

– Där kommer vi att förlösa i större utsträckning, säger Ingegerd Lantz.

Åsa Wijkström, verksamhetschef på Karolinskas kvinnoklinik i Huddinge, berättar att man får hantera en ökning med 700 förlossningar i år, till totalt 4 500.

– När BB Sophia öppnade 2014 tappade vi väldigt många förlossningar så vi har haft två förlossningsrum tomma som vi nu kan öppna upp. Så lokalerna är inget problem, men vi måste öka i personal. Samtidigt är det en stor efterfrågan på folk som vill ha jobb, säger hon, och fortsätter:

– Kravet är att vi får en budget så vi kan öka i personal och resurser som vi behöver. Det har vi räknat på och skickat in. Sedan gäller det att ha den infrastruktur på sjukhuset som krävs kring förlossningsvård. Med till exempel ökad operationskapacitet men det har vi kommunicerat till övriga på sjukhuset.

På Södertälje sjukhus får man ta över 425 födslar från BB Sophia. Man ska också erbjuda ett alternativ till Södra BB.

– Vi var förberedda för att utöka och rekrytera, men hade räknat med en längre period för att göra det. Till antalet finns tillräckligt många barnmorskor. Men den stora frågan är om till exempel de barnmorskor som slutar på Sophia kommer att vilja jobba förlossningen i sommar, säger Maria Hedström, chefsbarnmorska på Södertälje sjukhus.

Till 2017 ska man ha 2 100 födslar om året i Södertälje, mot dagens 1 500.

– Vi var förberedda för att utöka och rekrytera, men hade räknat med en längre period för att göra det. Nu skyndar vi på rekryteringen till BB och förlossningen till sommaren. Vi kommer att behöva 12-15 barnmorskor och 5 undersköterskor för att hantera ökade volymen, men också för att genomföra de förändringar vi ska göra.