Försäljning av gamla Karolinska kan stoppas

Karolinska sjukhuset i Solna.
Gamla Karolinska ska säljas, och utrymmas.
Gamla Karolinska ska säljas och vården flytta över till Nya Karolinska. I dag, tisdag, fattas det avgörande beslutet. Men nu har flera partier börjat tveka.

Landstingsfullmäktige ska nu slutligen fatta beslut om att sälja gamla Karolinska sjukhuset i Solna till fastighetsfonden Niam AB. Men oppositionen i landstinget kan hindra affären när frågan behandlas i morgon.

Köpeskillingen för Karolinskas gamla huvudbyggnad, och husen intill, är satt till 2,3 miljarder kronor.

Planen är att tömma sjukhuset successivt och flytta över verksamheterna till Nya Karolinska sjukhuset, NKS. Fram till juni 2020 får landstinget hyra lokalerna till en kostnad av 162 miljoner kronor per år, plus en förvaltningskostnad på 53 miljoner per år.

När alla de kostnaderna är dragna räknar landstinget med en vinst om totalt 1 351 miljoner kronor på affären.

Jäv och brist på vårdplatser

Men häromveckan avslöjade DN att Mikael Lövgren, som sitter i styrelsen för Niam AB, även suttit i styrelsen för Karolinska. Den socialdemokratiska oppositionen krävde att det misstänkta jävet granskas innan beslut.

Samme Lövgren har ett förflutet i Boston Consulting Group, som fakturerat 700 000 kronor i månaden, 13 timmar per dag, för konsultuppdrag vid NKS i strid med arbetstidslagen.

Men det är inte bara misstankar om jäv som får politikerna att tveka. Bristen på vårdplatser gör att man nu ifrågasätter om det är klokt att stänga gamla Karolinska.

– Vi kommer att begära återremiss. Det är tio år sedan man först beslutade om försäljning. Nu är det en annan verklighet, här bor fler människor och NKS fungerar inte full ut ännu, säger Gunilla Roxby Cromvall, gruppledare för Vänsterpartiet.

Hon menar att man bör utreda om inte landstinget behöver sjukhuset även i framtiden, antingen för vård, eller för personalbostäder så att landstinget bättre kan rekrytera personal.

Det finns inte tillräckligt med vårdplatser på NKS

Dan Kareliusson, gruppledare (SD)

Det krävs att en tredjedel av ledamöterna i fullmäktige begär återremiss för att så ska ske och de får frågan ytterligare utredd. Miljöpartiet har avböjt att kommentera hur de ställer sig, så även Socialdemokraterna.

För att helt stoppa en försäljning krävs en samlad opposition, samt stöd av Sverigedemokraterna, inklusive en av de avhoppade ”vildarna”. Och SD är tveksamma till affären:

– Det finns inte tillräckligt med vårdplatser på NKS och inte heller personalutrymmen. Vi måste ta i övervägande om gamla Karolinska kan säljas under de förutsättningarna, säger Dan Kareliusson, gruppledare (SD).