Hörselhjälpen återinförs lovar kommunen

Vallentuna kommun återinför syn och hörselhjälpen
Snart kan äldre åter få hjälp med sina hörapparater på Träffpunkten lovar kommunen.
Beslutet att dra in syn och hörselinstruktören fick stark kritik från pensionärsrådet.
– Nu vill många gå ut och demonstrera, sa Margareta Bergström, ordförande för PRO i Vallentuna till Mitt i efter beskedet.
Men nu vänder kommunen i frågan och återinför den nyss indragna tjänsten.

I Vallentuna har äldre haft möjligheten att få hembesök av en syn- och hörselspecialist att se över olycksfallsrisker i hemmet. Fram tills januari då instruktörstjänsten drogs in med anledning av besparingar.

Beskedet upprör PRO:s ordförande i Vallentuna som menar att kommunen inte konsulterade de olika pensionärsorganisationerna innan beslutet fattades.

– I det lokala reglementet står det tydligt att beslut i frågor som berör äldre ska tas efter samråd med pensionärsrådet. Vi blev inte informerade och fick beskedet via skvallervägen, säger Margareta Bergström.

Har svårt att ringa

På Träffpunkten har instruktören varit tillgänglig två halvdagar i veckan för rådgivning och hjälp med underhåll av hörselapparater. Nu är äldre i stället hänvisade till syn- och hörselmottagningar i Danderyd och Täby.

– För att få komma dit måste man boka en tid, och det är inte ovanligt att man får sitta i telefonkö i 20-30 minuter. Har man då något fel med apparaten, är man helt isolerad.

Inte ett politiskt beslut

Beslutet att dra in tjänsten hänger ihop med de neddragningar som gjorts på Träffpunktens verksamhet och fattades inte av Socialnämndens ledamöter.

– Det här var en av de sista sakerna som förra socialchefen beslutade. Vår tillförordnade socialchef ser nu över de förändringar som gjordes på Träffpunkten, och om beslutet gick korrekt till, säger Torbjörn Einarsson (C), Socialnämndens ordförande.

Kommer tillbaka

När Mitt i ringer upp socialchefen David Gyllenstråle lovar han att syn- och hörselhjälpen ska komma tillbaka precis som förut på Träffpunkten inom kort.

– Vi måste bara se till att det täcks upp där instruktören jobbar just nu, men förhoppningsvis om ett par veckor.