Influensavaccinet biter inte riktigt

Årets influensa väntas få sin kulmen nu i februari.
Årets influensa väntas få sin kulmen nu i februari.
Merparten av dem som sökt vård för årets influensa har drabbats av ett virus som vaccinet inte skyddar mot.

Hittills denna säsong har cirka tusen fall av influensa verifierats via provsvar inom Stockholms läns landsting. Antalet som blivit sjuka är dock många fler, då de flesta klarar sig utan att söka vård.

De senaste siffrorna gäller för vecka tre, då 191 nya fall konstaterades via provtagning och 300 personer sökte vård för influensa.

I riskgruppen personer över 65 år som särskilt uppmanats att ta vaccinet har 179 500 personer vaccinerat sig, vilket är hälften av alla i den gruppen. 21 200 yngre personer som ingår i riskgruppen är också vaccinerade.

Men årets vaccin täcker inte alla virus som kan ge influensa. Åtta av tio som drabbats har insjuknat i det som kallas influensa B, och merparten av dem har drabbats av en virusstam som inte ingår i vaccinet.

Vaccin mot just den virusstammen registrerades först vintern 2016 och fanns inte att tillgå när landstinget gjorde sin upphandling inför årets influensasäsong.

– Influensa B ger oftast en mindre svår sjukdom och drabbar främst yngre personer som inte blivit smittade så ofta och därmed inte hunnit bli immuna, säger Elda Sparrelid, chefläkare vid landstinget.

Men för dem som ingår i riskgrupperna kan även denna influensa bli svår.

Vad säger du till dem som har vaccinerat sig, och tror de går säkra?

– De ska undvika att träffa personer som är sjuka, och om de tillhör riskgrupperna och får influensaliknande symtom ska de snabbt söka vård så att de kan få antivirusbehandling. När det gäller riskgrupperna säger vi alltid att de aldrig kan vara helt säkra. Det finns inget vaccin som skyddar till hundra procent, säger Elda Sparrelid.

Och det är inte för sent att vaccinera sig. Full skyddseffekt nås två veckor efter vaccinering, och influensan väntas kulminera nu under februari.

Fakta

Olika typer av influensa

Varje år kommer nya influensavirus.

Vaccinet för säsongen 2017/2018 skyddar mot tre influensatyper:

A(H1N1) även kallad svininfluensa. Viruset har kommit tillbaka varje år efter pandemin 2009.

A(H3N2). En variant av Hongkonginfluensan som orsakade en pandemi på 60-talet.

Influensa B. Olika varianter cirkulerar i Sverige de flesta år, ger mindre allvarliga symtom än influensa A-virus.

Källa: Vårdguiden