Kirurg i Täby skar bort för mycket förhud

Kirurgen tog bort för mycket förhud, menar patienten.
Kirurgen tog bort för mycket förhud, menar patienten.
En man ville skära bort en del av sin förhud. Men enligt patienten tog kirurgen tog för mycket och nu anser IVO att kirurgen borde diskuterat med patienten hur mycket hud som skulle tas bort.

Enligt en IVO-anmälan mot vårdinrättning i Täby framgår det att en man ville skära bort en del av sin förhud då han upplevde att det försvårade hans reproduktiva förmåga. Kirurgen godkände operationen trots att det inte fanns någon medicinsk anledning till det, utan att det snarare var ett önskemål från patienten.

Efter operationen tyckte patienten att för mycket hud tagits bort och att det skapade ett obehag. IVO anser att kirurgen inte diskuterat tillräckligt med patienten om hur mycket hud som skulle tas bort. IVO kan inte heller se att patienten fått någon information om vilka konsekvenser ingreppet kunde få.

Kirurgen uppger för IVO att denne var medveten om att det inte fanns någon medicinsk grund för ingreppet, men att det var svårt att ställa in operationen eftersom patienten var inställd och övertygad om att operationen skulle hjälpa honom.

IVO konstaterar att operationen kunde fått ett annat resultat om kirurgen och patienten haft en diskussion om hur mycket hud som skulle tas bort.