Landstingets böter drar iväg – tre gånger mer

Irene Svenonius och Erika Ullberg – om upphandlingsböter.
Irene Svenonius och Erika Ullberg – om upphandlingsböter.
Sedan 2014 har landstinget i Stockholm fått 37,2 miljoner kronor i böter för felaktiga upphandlingar. Under samma tid har andra myndigheter och kommuner i länet dömts till 12,8 miljoner kronor i böter – tillsammans.
– Moderaterna har gjort landstinget till Sveriges sämsta upphandlare, säger Erika Ullberg (S), oppositionsråd.

Sedan 2014 har landstinget i Stockholm fått tre gånger så mycket i böter för felaktiga upphandlingar än vad andra myndigheter och kommuner i länet fått tillsammans under samma period.

Det visar en sammanställning som Lokaltidningen Mitt i har gjort av de ärenden som Konkurrensverket drivit i domstol sedan 2014.


Utdömda böter

Ärenden som Konkurrensverket drivit i förvaltningsrätten i Stockholm.

Källa: Konkurrensverket, förvaltningsrätten, kammarrätten, Högsta förvaltningsdomstolen.


Irene Svenonius (M) som tillträdde som finanslandstingsråd vid årsskiftet säger att landstinget även utmärker sig nationellt när det gäller höga böter.

– Ja, vi sticker ut i landet, säger Irene Svenonius (M).

Sedan Svenonius (M) tillträdde har hon gått hårt åt landstingets tidigare upphandlingar.


Dom för dom

Utdömda böter per tillfälle och offentlig verksamhet – i kronologisk ordning sedan 2014.

Källa: Konkurrensverket, förvaltningsrätten, kammarrätten, Högsta förvaltningsdomstolen.


Hon har länge sagt att landstinget i Stockholm nu ska bli Sveriges bästa upphandlare och på måndagen arrangerade Moderaterna ett seminarium i Almedalen på temat.

Men hur blev det så här?

– På seminariet berättade Konkurrensverket  att de gjorde en granskning av landstinget som ledde till fler tips. Det är det ena. Det andra är att vi faktiskt har gjort många otillåtna upphandlingar, säger Svenonius (M).


Irene Svenonius (M) i Almedalen

Irene Svenonius (M) efter seminariet om upphandling i Almedalen. Foto: Moderaterna


Var har det brustit? Inom förvaltningen eller den tidigare politiska ledningen?

– Det är lite ”hönan eller ägget”. Här finns en delad skuld. Både tjänstemän och förtroendevalda måste vara självkritiska.

När kommer stockholmarna att märka av att ni är bäst i Sverige på upphandling?

– Arbetet för att uppnå det här målet tar tid. Vi ska ha en nollvision om böter från nu och vi ska bli ett föredöme på tre år, säger Irene Svenonius (M).

”Vi ska ha en nollvision om böter från nu och vi ska bli ett föredöme på tre år”

Irene Svenonius (M)

Erika Ullberg (S), oppositionsråd, tycker att Moderaternas utspel om att bli bäst i Sverige ekar tomt.

– Jag trycker det är synd att de inte kombinerar retoriken med handling. De valde till exempel att inte stämma Onemed efter strumpavtalet, säger Ullberg (S).

Att Moderaterna nu är självkritiska ser hon anledningar till också.

”Det är en ‘Akilles häl’ som de nu vill göra sken av att de kan ta tag i själva”

Erika Ullberg (S)

– Deras hantering av skattebetalarnas pengar imponerar inte på någon. Det är en ”Akilles häl” som de nu vill göra sken av att de kan ta tag i själva, säger Erika Ullberg (S).

Fakta

Så tog vi fram siffrorna

Konkurrensverket listar på sin hemsida ärenden om upphandlingsskadeavgift som de driver i domstol.

Mitt i har följt upp alla domar i förvaltningsrätten i Stockholm sedan 2014. En majoritet har inte överklagats.

Fyra har överklagats till kammarrätten. Var av en fortfarande handläggs (Stockholms stad med vitesbelopp 90 000 kronor). Haninge bostäder fick sitt belopp sänkt till nio miljoner i kammarrätten. Två fick inte prövningstillstånd.

De två senaste domarna mot landstinget om 10 miljoner vardera ska överklagas senast på onsdag. Enligt uppgift till Mitt i avser landstinget inte att överklaga.