Min lokala hjälte

Landstings-MP tror inte på Reepalus vinsttak

Susanne Nordling (MP)
Susanne Nordling (MP) tycker inte att Reepalus förslag om vinsttak är ett bra förslag.
Miljöpartiet i Stockholms läns landsting är emot det vinsttak som Ilmar Reepalu föreslår i sin statliga utredning om vinster i välfärden. En utredning som tillsattes på S-MP-regeringens initiativ.

Miljöpartiet i Stockholms läns landsting tror inte på att införa vinsttak inom sjukvården. Så som Ilmar Reepalu föreslår i den statliga utredningen ”Ordning och reda i välfärden”.

– När det gäller just ett vinsttak så var intentionen att återinvestera riktig, men vi ser inte att resultatet av utredningen kommer att leda rätt, säger Susanne Nordling (MP), oppositionsråd i landstinget.

Hon menar att vinstförbudet kommer att slå mot små vårdaktörer.

– Små aktörer ska kunna vara aktiva inom sjukvården men i nuläget ser vi att ett vinsttak inte ger dem rätt förutsättningar.

Delar MP i regeringen det ni i landstinget har synpunkter på?

– Ja, vi ser en risk för de mindre aktörerna och det finns andra sätt att se till att vinsterna återinvesteras i verksamheten när det gäller hälso- och sjukvården, säger Susanne Nordling (MP).