Lättakut i V-H stängs – bvc och KOL byggs ut

Hälsocentralen Akka i Västerhaninge.
Hälsocentralen Akka i Västerhaninge.
Hälsocentralen Akka i Västerhaninge har stängt ned sin lättakut – i stället satsar man på utökad bvc-verksamhet och en ny astma/KOL-mottagning. Flera beslut är tagna på grund av det osäkra läget som varit kring vården i Tungelsta.

Hälsocentralen Akka i Västerhaninge har nu i oktober stängt ned sin lättakut. I stället har man valt att utöka bvc-verksamheten från och med 1 december. Besluten, som också inneburit att Akka nyrekryterat personal, har tagits med anledning av det osäkra läget som varit kring primärvården i Tungelsta. Ett läge som också gjort att Akka fått cirka 1 200 nylistade patienter.

– Vår lättakut har upphört bland annat med anledning av att Aleris vårdcentral i Tungelsta skulle upphöra. Det hade blivit ohanterligt med 6 000 ytterligare patienter som akut sökt sig till Akka. När vi tog beslutet visste vi inte att vårdcentralen i Tungelsta skulle komma igång igen, säger Björn Lindberg, verksamhetschef vid Akka.

Klart: Familjeläkarna godkända – tar över vårdcentralen i Tungelsta

Skulle ingen ny vårdgivare ha hittats i Tungelsta, så hade alltså hela Västerhaninge- och Tungelstaområdet varit utan lättakut från och med 1 december.

– Det osäkra läget kring vårdcentralen i Tungelsta har medfört en rad olika komplikationer kring vår verksamhet. Nu kommer en ny aktör igång när vi på Akka anställt personal och utökar. Det är bekymmersamt, säger Björn Lindberg.

Läs mer: Tungelsta vårdcentral räddas – ny aktör tar över direkt

Men lättakten håller ni alltjämt stängd, och bvc utökas?

– Vi fortsätter som planerat eftersom vi anställt. Vi kan inte bara säga upp dem. Vi har också fått ett stort antal listade patienter från just Tungelsta. De måste vi ta hand om, vad de sedan väljer vet vi först senare. Det var ju bland annat tänkt att vi skulle ta över bvc-verksamheten som varit i Tungelsta.

Läs mer: Läkarbrist på vårdcentraler i närområdet

Hur mycket har ni rekryterat?

– Vi har utökat med två läkartjänster och ett par sjukskötersketjänster, men det hänger också delvis ihop med de nya ersättningsmodellerna för husläkarverksamhet. Det kan ju medföra vissa komplikationer om en ny aktör från dag 1 den 1 december ska ta över ett fullt åtagande med hela vårdbehovet vid Tungelsta vårdcentral.

Läs mer: Vårdkaos hotar efter nedläggningsbesked i Tungelsta

Akka har även anställt en astma/KOL-sköterska och en ny astma/KOL-mottagning öppnar innan året är slut. Björn Lindberg öppnar för att Akka kan ompröva de strategiska beslut man tagit under hösten.
– Det är möjligt att vi kan tänka oss att ompröva det vi gjort, men det behöver nog gå en tid. Men vi är i dialog med Familjeläkarna som tar över i Tungelsta, säger han.

Peter Lundqvist, chef för allmänmedicinska enheten på landstingets närsjukvård, uppger på tisdagen för Mitt i Haninge att planeringen nu pågår med målsättningen att en ny vårdcentral startar upp Tungelsta från den 1 december, och att Familjeläkarnas ansökan kommer bli godkänd.