100 luftavfuktare ska stoppa bakterierna

100 avfuktare stoppar bakterier på Stockholms akutsjukhus
Hundratals luftavfuktare ska stoppa bakterietillväxten på sjukhusen.
Flera operationer har behövts skjutas upp på grund av värme och fukt. Nu ska sjukhusen placera ut 100 luftavfuktare för att stoppa bakterietillväxten.

Hög värme, åska och regn har resulterat i en ovanligt hög luftfuktighet i Stockholm. Det innebär en förhöjd risk för att bakterier ska frodas.

Flera akutsjukhus har drabbats av luftfuktigheten. operation har fått ställas in och instrument har behövts steriliseras flera gånger om.

Nu har ett hundratal luftavfuktare placerat ut på alla akutsjukhus i länet. De ställs framförallt i läkemedelsrum och rum där sterilt material förvaras. Fler luftavfuktare har beställts in.

Landstinget arbetar intensivt för att få ner luftfuktigheten i vårdens lokaler. I samband med operationer och hantering av sterilt material krävs att personalen är extra försiktiga för att bakterier inte ska växa till.

– Vi tittar på vilka utrymmen som kan vara känsliga för hög luftfuktighet och vidtar åtgärder, säger Patrik Söderberg, chefläkare för Stockholms läns landsting, i ett pressmeddelande.

Värmen är också ett problem för personal och patienter. Verksamheterna har klimatanläggningar men de klarar inte av de ovanligt höga temperaturerna. Kylaggregat och extra fläktar har placerats ut.

Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd, menar att Stockholm kommer behöva förbereda sig på mer extremväder framöver och att sjukvården behöver se över strategier för att hantera höga temperaturer på ett bättre sett.