Många äldre över 65 bor ensamma i Vallentuna

Många äldre bor ensamma i Vallentuna
4 av 5 äldre bor ensamma i Vallentuna.
Hemtjänsten får bra omdöme när äldre frågas ut i Vallentuna. Men många uppger att det bor ensamma. Bara var femte tillfrågad delar boende med en annan vuxen, visar en färsk undersökning från Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har frågat 233 personer över 65 år, vad de tycker om äldreomsorgen i Vallentuna kommun.

Frågorna som ställdes i undersökningen berörde hur den tillfrågade upplever kontakten med hemtjänsten och sitt hälsotillstånd.

96 procent svarade att de är mycket nöjda med hemtjänstens arbete. Vilket är en ökning från 2016 med 2 procent. Fördelningen av nöjda svar, var i stort sätt lika mellan kvinnor och män, 95 procent respektive 96 procent.

Anser hemtjänsten gör ett bra jobb

Överlag fick hemtjänstens personal gott omdöme i frågor som rörde förtroende och bemötande, och tiden de har att utföra sina arbetsuppgifter.

På frågan hur det står till med hälsan, svarade 41 procent att det var någorlunda.

26 procent svarade att deras hälsa var mycket/ganska dåligt och 31 procent svarade att hälsan var mycket/ganska bra.

77 procent svarade att man får den omsorg man upplever vara i behov av, enligt sitt biståndsbeslut.

Varannan har besvär med ångest

En fråga som ställdes var om personen bor tillsammans med någon annan vuxen. Där svarade var femte, 29 procent, ja på frågan.

Knappt hälften, 44 procent, svarade på nästa fråga om man led av lätta besvär med ångest, oro och ängslan. På samma fråga svarade 4 procent att man led av svåra besvär och 52 procent att man inte har sådana besvär alls.