Beskedet: 120 miljoner mer till förlossningen

Hemming (C), Bohlin (KD), Ljungberg-Schött (M) och Starbrink (L) på presskonferens.
Hemming (C), Bohlin (KD), Ljungberg-Schött (M) och Starbrink (L) på presskonferens.
Den styrande Alliansen i landstinget ökar anslagen till förlossningsvården med 120 miljoner kronor årligen.
– Erfaren personal lämnar och det tar vi på största allvar, säger Ella Bohlin (KD).

Förlossningsvården har under sommaren varit ansträngd. Nu lovar Alliansen mer pengar.

– Vi vet att den här sommaren var extremt tung med ett stort tryck, säger Marie Ljungberg-Schött (M), sjukvårdslandstingsråd.

På en presskonferens på torsdagen presenterades en anslagsökning med 10 procent – eller 120 miljoner kronor årligen.

– Det är nästan 4000 kronor mer per förlossning, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd.

Alliansen hoppas att pengarna ska bidra till ökad bemanning på länets olika BB-avdelningar. Pengarna ska komma vården till del så snart som möjligt. Det är ambitionen.

– Det här är inget som ska dras i långbänk, säger Ella Bohlin (KD).

Pengar om en månad

Redan den 1 oktober i år ska förlossningsavdelningarna märka av budgetförändringen. Då höjs ersättningen med 5 procent. I maj 2018 höjs anslaget fullt ut till avsedda 10 procent.

Varför händer det här nu?

– Tyvärr har vi haft ett ökat antal hänvisningar både inom och utom länet. Vi behöver göra en förändring för att personalen ska klara det här uppdraget, säger Ella Bohlin (KD) till Lokaltidningen Mitt i.

Räknade ni fel i ursprungsbudgeten?

– Nej, hälso- och sjukvårdsnämndens budget beslutas i december. Så detaljerna har vi fortfarande frihet att forma.

Var ska pengarna tas ifrån?

– Vi gör det inom ram. Det handlar inte om vinnare och förlorare utan om patientsäkerhet. Erfaren personal lämnar och det tar vi på största allvar, säger Ella Bohlin (KD).

Oppositionen välkomnar pengarna

Både Socialdemokraterna och Miljöpartiet som sitter i opposition välkomnar Alliansens satsning. Men pengarna kommer för sent tycker de.

– Äntligen. Den här höjningen har varit nödvändig i flera år men Alliansen höll emot tills patientsäkerheten var allvarligt hotad, säger Susanne Nordling (MP).

Hon påpekar att det ännu finns mycket kvar att göra för barnmorskornas arbetssituation.

– Vi välkomnar förslaget även om det borde kommit tidigare. Däremot visar de styrande ingen självkritik då de fortsätter att sätta sin tro till att marknaden ska lösa förlossningskrisen. Det har hittills lett att det saknas omkring 3000 förlossningsplatser, säger Erika Ullberg (S).

– Det kommer för sent. Men kanske borde man vara glad över att den kommer alls, med tanke på att ansvarigt landstingsråd nyss inte ens ville kännas vid förlossningskrisens existens, säger Håkan Jörnehed (V).

Fakta

Förlossningar sommaren 2017

I juni föddes 2483 barn i Stockholm. 16 mammor hänvisades att föda i ett annat län.

I juli föddes 2586 barn i Stockholm. 34 mammor hänvisades att föda i ett annat län.

Källa: SLL