Mycket ris och lite ros till vårdcentralerna

Stockholmarna är överlag nöjda med sina vårdcentraler, men i Haninge får flera vårdcentraler betyg under snittet.

Särskilt missnöjda är invånarna med tillgängligheten.

I primärvårdsundersökningen Nationell patientenkät har 21 000 stockholmare under hösten 2015 svarat på frågor om hur de bland annat upplever tillgänglighet, information och kontinuitet, samt vilket helhetsintryck de fått efter besök på sina vårdcentraler.

I Haninge tog nära 800 personer chansen att svara på frågorna och i jämförelse med övriga länet är de missnöjda. Främst är det bristen på tillgänglighet som skaver. Där placerar sig Haninge på plats sex från botten, med bara 80 procent nöjda besökare, jämfört med länssnittet på 84 procent.

När det kommer till helhetsomdömen får Hälsocentralen Akka, Jordbro vårdcentral och Aleris Tungelstahälsan sämst betyg. Björn Lindberg, chef på hälsocentralen Akka, påpekar att man under förra året gjorde ett stort arbete för att öka telefontillgängligheten, som nu är uppe i 96 procent svar samma dag.

Han menar också att man kan bryta ut delar av enkätundersökningen, som då ger en betydligt mer positiv bild.

– Men självklart jobbar vi alltid med förbättringar och vi är på rätt väg för att ta oss an fortsatt utveckling av primärvården. Samtidigt är det en stor svårighet att göra alla nöjda. Vi uppfyller till exempel landstingets mål mycket väl, men de sammanfaller inte alla gånger med vad allmänheten förväntar sig. Man kan inte få en Rolls Royce för priset av en Volkswagen, säger han.

På Aleris Tungelstahälsan meddelar verksamhetschef Stefan Söder att vårdcentralen haft stora problem med att rekrytera läkare, vilket lett till missnöje bland patienterna, särskilt med kontinuiteten.

– Men nu har vi i alla fall inhyrda läkare som ska stanna en längre tid, säger han.

Fakta

Helhetsintryck: ranking av 212 jämförda vårdcentraler i länet

Dalarö 15

Brandbergen 76

Vendelsö 111

Rudan 126

Handen 164

Jordbro 182

Aleris Tungelstahälsan 186

Hälsocentralen Akka 197