Myterna kring hiv lever kvar

Att drabbas av hiv betyder inte längre en dödsdom. Men än lever myterna kring viruset kvar, vilket leder till stigmatisering av de drabbade.
Samtidigt pågår forskning kring ny medicin som skulle kunna ta bort viruset.

Förra året rapporterades 450 fall av hivinfektion i Sverige, och under den senaste femårsperioden har i medeltal 455 nya fall rapporterats varje år, enligt siffror från Folkhälsomyndigheten. Majoriteten av fallen sker via heterosexuella kontakter, och ungefär en fjärdedel i gruppen män som har sex med män.

Trots att det gått drygt 30 år sedan vi blev medvetna om hiv och aids, och att det i dag finns moderna bromsmediciner, är stigmatiseringen i samhället stor.

– Jag lyssnade igår till en ung person som har hiv. När han är på sjukhus är de så rädda att de börjar skaka när de ska ta blodprov. De hämtar kolleger och använder dubbla handskar. Det är okunskap som leder till stigmatisering, säger Mikael Jonsson, chef för hälsa och hivprevention på RFSL-förbundet.

LÄS MER: Steve har levt med hiv i 29 år

I dag finns effektiva mediciner som gör virusnivån i blodet omätbar, vilket innebär en mycket liten risk att hiv sprids vidare.

– Viruscellerna går ner i vila. Nu testar forskare om man kan väcka dem, och ta bort dem. Problemet är att HIV-viruset muterar och lätt hittar skydd mot behandlingar. I en global kontext så behövs ett vaccin också, eftersom tillgången till medicin ser så olika ut världen över, säger han.