Nattpersonal på barnboende sov under arbetspass

Soldatvillan, AB Solom, Sollentuna
Barn- och ungdomsboendet Soldatvillan i Viby drivs av kommunägda AB Solom.
Tjänstgörande personal sov under nattpassen på Soldatvillans boende i Viby, med fem platser för barn med funktionsnedsättning.
Efter en lex Sarah-anmälan har AB Solom som driver boendet nu infört tydliga rutiner för en säker nattorganisation konstaterar Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

AB Solom lämnade in en lex Sarah-anmälan då det visade sig att personal på Soldatvillan i Viby sovit under nattpass – något som klassas som ”en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande”.

IVO begärde en utredning och konstaterar nu att huvudmannen, AB Solom, har vidtagit åtgärder för att ”avhjälpa eller undanröja missförhållandet”, identifierat bakomliggande orsaker och även ”vidtagit och planerat att vidta åtgärder för att förhindra att något liknande inträffar igen”.

”Dålig kultur” i verksamheten

Enligt AB Solom är en trolig orsak till att ”viss personal har sovit under nattjänstgöring” att ”en dålig kultur skapats i verksamheten”. Den tros i sin tur ha orsakats av ”ett frånvarande ledarskap av tidigare verksamhetschef”.

Nu finns en ny verksamhetschef, tydliga rutiner för en säker nattorganisation och rutin för dokumentation och tillsyn av verksamheten på natten. Verksamhetschefen arbetar löpande för att implementera dessa rutiner i verksamheten, förklarar AB Solom.

IVO bedömer att AB Solom har fullgjort sin skyldighet ”att utreda och anmäla en risk för ett allvarligt missförhållande” och har nu avslutat ärendet utan ytterligare åtgärder