Var fjärde operation ställdes in i Danderyd

Danderyds sjukhus.
Danderyds sjukhus.
Mer än 10 000 operationer ställdes in i Stockholm under 2016 - flest på Danderyds sjukhus. Det är mer än var fjärde operation.
– Danderyds sjukhus som ska vara färdig om två år, men vi skulle behöva den om två sekunder, säger Johan Styrud, kirurg på Danderyds sjukhus.

I Stockholms län ställdes över 10.000 operationer in på sjukhusen under 2016 visar siffror som hälso- och sjukvårdsförvaltningens siffror. Det är nästan tio procent av alla operationer.

Operationer ställdes bland annat in för att personal saknades eller på grund av platsbrist vilket dock endast utgjorde 0,5 procent. Den absolut vanligaste orsaken, över hälften av fallen, var att patienten uteblev på grund av sjukdom eller att patients behov ändrades. Danderyds sjukhus ställde in flest operationer i länet.

Var fjärde operation ställdes in

Hela 4.541 operationer ställdes in i Danderyd vilket är mer än var fjärde operation. För tio år sedan, 2006, ställdes en av 30 operationer in.

– Det är patienterna som kommer i kläm. Stockholm hade för ett år sedan väldigt få köer till operation. Nu har köerna växt på sig ordentligt, säger Johan Styrud, kirurg på Danderyds sjukhus och ordförande för Stockholms läkarförening till Dagens Nyheter.

Efter sommarens larmrapporter om att sjukhuspersonalen gick på knäna menar Johan Styrud att det inte har blivit bättre sedan dess.

Folk orkar inte längre och det är fruktansvärt anspänt

– Tyvärr så har det inte blivit så mycket bättre efter sommaren. Folk orkar inte längre och det är fruktansvärt anspänt. Fördelen för oss är att vi får åka hem klockan fem. Patienterna kan inte åka hem.

Färre operationssalar, vårdplatser och sjuksköterskor har bidragit till längre köer och inställda operationer. Nybygget av Danderyds sjukhus är mycket efterlängtat.

– Jag sitter just nu och kollar på utbyggnationen av Danderyds sjukhus som ska vara färdig om två år, men vi skulle behöva den om två sekunder. Vi kommer att ha några otroligt pressade år framför oss.