Plastikläkare vill ha tillbaka sin legitimation

Plastikläkaren blev av med legitimationen efter flera misslyckade näsoperationer
Plastikläkaren blev av med legitimationen efter flera misslyckade näsoperationer
Den plastikläkare i Nacka som blivit av med läkarlegitimation vill ha tillbaka legitimationen.
Det finns inte fog att återkalla legitimationen, skriver advokaten.

Läkaren begär att i första hand få tillbaka läkarlegitimation, i andra hand att få en prövotid på tre år förenad med en prövotidsplan. Läkaren anser att det saknas fog för återkallelsen, och har begärt att Förvaltningsrätten fattar ett interremisstiskt beslut att han återfår sin läkarlegitimation tills beslut fattats.

”Har tillräcklig kunskap”

Läkarens advokat Hanna Rosengren skriver i ett mejl till Mitt i att det är ”oriktigt” att läkaren genomfört operationer som strider mot vetenskap och beprövad erfarenhet.

– NN (läkarens namn) har under sina år som utövande plastikkirurg uppnått erforderlig kunskap och erfarenhet för att utföra operationer av det slag som är aktuellt.. Han har använt sig av både dokumenterad och bevisad metod när han opererat de aktuella patienterna…”

Hanna Rosengren skriver vidare att läkaren har utfört 250 näsplastikoperationer per år i snitt, sedan 2013 totalt cirka 900 operationer.

– Tolv patienter ligger till grund för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds bedömning.. Vi har interremistiskt yrkat att Förvaltningsrätten förordnar så att NN återfår sin läkarlegitimation tills beslut fattats.

Inte lämnat närmare förklaring

Läkaren har haft till 31 januari på sig att utveckla för Förvaltningsrätten, varför han vill ha tillbaka legitimationen men har inte inkommit med några handlingar. Enligt handläggaren på rätten kan läkaren dock lämna in ytterligare handlingar fram till dess rätten fattar beslut. Även Inspektionen för vård omsorg, IVO, kommer att få yttra sig över överklagandet.

Så länge Förvaltningsrätten inte fattat några andra beslut har läkaren inte rätt att praktisera som läkare.