Sjötäppan: 21 utredningar – fem anmälningar

vbvnbv
Äldreboendet Sjötäppan är på väg att göra upp med sitt förflutna.
Hittills har 21 utredningar och fem IVO-anmälningar gjorts
Hittills har 21 utredningar och fem IVO-anmälningar gjorts
Boende som inte fick den omsorg de skulle ha.
Kränkningar.
Dåligt bemötande.
Och förra veckan, beslut om ännu en anmälan.
Och fler anmälningar är att vänta.
Äldreboendet Sjötäppan är på väg att göra upp med sitt förflutna. Hittills har 21 utredningar och fem IVO-anmälningar gjorts.

Klagomålen haglade en period över Sjötäppans äldreboende.

I vintras fick flera ur personalen sparken efter att flera brister på boendet uppdagats.

Flera misstänkta fall av vanvård anmäldes till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Och förra veckan beslutade äldrenämnden i Nacka kommun att skicka ännu en anmälan om Sjötäppan till IVO, efter att en boende på Sjötäppan i somras hade kommit akut till Södersjukhuset, smutsig och sårig, och som det visade sig inte ha fått duscha på två veckor.

Avslöjades i vintras

Det var i december och januari som bristerna på Sjötäppan uppdagades. Boende hade kränkts, inte fått den omsorg de skulle ha, och såväl anmälningar till IVO som till polisen gjordes.

Flera ur personalen fick sparken.

Politikerna beslutade i juni om en varning mot Sjötäppan och krävde en åtgärdsplan.

Inte aktuellt

Nästa steg hade varit en avauktorisation men så långt har kommunen inte övervägt att gå, enligt Anne-Lie Söderlund, social- och äldredirektör i Nacka kommun:

– Nej, det har vi inte gjort, boendet har fått ett halvår på sig att följa åtgärdsplanen.

I dag har Sjötäppan en ny ledning och ny personal ska ha kommit på plats.

Fortsatta efterdyningar

Men efterdyningarna efter det som hänt fortsätter att resultera i anmälningar. Efter att bristerna uppdagades har Sjötäppan gått igenom händelser som inträffat på boendet, händelser som aldrig lett till lex Sara-anmälningar men som nu är på gång eller redan har lett till ytterligare anmälningar.

– Vi har sett att Sjötäppan inte kommit med lex Sara under en längre tid. Ändamålet är inte att få lex Sara men har en verksamhet inte lex Sara kan man anta att den inte arbetar efter kriterierna, säger Anne-Lie Söderlund, och fortsätter:

– Nu ser vi att de jobbar med lex Saror. Vi ser enormt mycket lex Saror och klagomål från Sjötäppan.

Under 2017 har 21 utredningar genomförts. Fem av dem har anmälts vidare till IVO, den senaste anmälan var den som Mitt i skrev om i onsdags.

I dag har Sjötäppan den bemanning boendet ska ha, enligt Anne-Lie Söderlund.

”Dom har personal på plats. Som jag ser det jobbar dom med åtgärdsplanen, de försöker ändra kulturen”

– Dom har personal på plats. Som jag ser det jobbar dom med åtgärdsplanen, de försöker ändra kulturen, säger Anne-Lie Söderlund.

Under hösten planerar IVO en uppföljande inspektion på Sjötäppan. Lovisa Wihk, presskontakt på IVO, säger att IVO ännu inte har något datum för sin inspektion. Inspektionen handlar enligt Lovisa Wihk om en uppföljning för att kontrollera om tidigare beslutade åtgärder genomförts.

Kommer Sjötäppan att bli ett bra boende?

– Ja, absolut, man ska inte glömma att det finns måna som är nöjda med att bo på Sjötäppan, och att det är kö för en plats till Sjötäppan, säger Anne-Lie Söderlund.