Tandläkare lockas med hög lön och mindre jobb

Tandläkare och klinikchef Saeideh Solimani undersöker Aasia Hayat Al Hasanat.
Tandläkare och klinikchef Saeideh Solimani undersöker Aasia Hayat Al Hasanat.
Jobba mindre och få högre lön - det är ett av argumenten som man hoppas ska locka erfarna tandläkare till Folktandvården i Rinkeby.

I en vecka har nu tandläkarna i Rinkeby arbetat 35 timmar i veckan och fått betalt för 40 timmar.

Arbetstidsförkortning och ökade lönetillägg är några förmåner som ingår i Rinkebymodellen som man hoppas ska locka fler erfarna tandläkare till kliniken och på sikt leda till bättre tandvård i socioekonomiska utsatta områden.

Svårt att rekrytera och behålla personal

– I fler år har vi haft problem med att rekrytera tandläkare med längre erfarenhet, säger klinikchefen Saeideh Solimani.

Av 20 anställda på kliniken är sju tandläkare. De tandläkare som har längst erfarenhet har varit verksamma i fem år.

– Patientsäkerheten är god och vi har inte haft några tillbud, men det är inte optimalt att inte fler har längre erfarenhet.

Hon vet inte vad det beror på att få tandläkare söker sig till Rinkeby.

– Det kan finnas flera orsaker. Bland annat att det är fler krävande och komplicerade fall – personer har sämre tandhälsa här än i andra områden.

Kliniken har 9000 barn registrerade och 7000 vuxna, utöver det har de också en akutmottagning.

– Vi är fullbokade hela tiden men trots det lyckas vi alltid erbjuda en tid inom två till tre veckor.

Just nu söker de två tandläkare till kliniken och Saeideh Solimani hoppas att Rinkebymodellen ska locka flera att söka sig till området.

Rinkebymodellen ska utvärderas efter sju och tolv månader. Därefter ska man avgöra om projektet ska fortsätta.

Läget blev akut i Tensta

I höstas flyttade Folktandvården i Tensta till Rinkeby på grund av att kliniken hade svårt att rekrytera och behålla erfarna medarbetare. Läget blev så akut att en flytt var oundviklig.

Sedan dess har Folktandvården haft samtal med privata aktörer för att tandvård ska fortsätta bedrivas i Tensta. Och förra veckan blev det klart att nya aktören Akuttandvård Tensta AB.

Fakta

35 timmars jobb och högre lön

Rinkebymodellen innebär möjligheten att gå ned till en arbetsvecka på 35 timmar, med bibehållen heltidslön.

Villkoren är att man arbetar till klockan 18 två dagar i veckan alternativt till klockan 18 en dag, till klockan 17 varje fredag och varannan lördag.

Inom Rinkebymodellen testas nu ett extra socioekonomiskt tillägg för erfarna tandläkare på 5 000 kronor i månaden för tandläkare med minst fem års erfarenhet och 8 000 kronor i månaden för tandläkare med minst tio års erfarenhet.

Källa: Folktandvården Stockholm