Testar anonyma namnbrickor efter hot i vården

Sjuksköterskorna Malin Selin, Åsa Persson och Linda Fantenberg välkomnar skärpt säkerhet.
Sjuksköterskorna Malin Selin, Åsa Persson och Linda Fantenberg välkomnar skärpt säkerhet.
Kroppskameror på väktare, larmbågar på akuten – och anonyma namnskyltar. Nu vill landstinget skydda personalen ytterligare mot våld och hot.

Brukar du titta på sköterskans eller doktorns namnskylt när du söker vård, och få en skön känsla av personligt bemötande och att vara i goda händer?

För personalen kan namnskyltarna innebära det motsatta.

Var tionde av landstingets vårdanställda uppger att de upplevt hot och/eller våld i sitt arbete. Den absoluta merparten kommer från patienter, från anhöriga eller sällskap till patienter.

– Det är inte alltid uttalade hot, utan det kan vara någon som tittar noga på namnskylten och säger ”Aha, så du heter…”, säger Åsa Persson, akutsjuksköterska på Danderyds sjukhus.

– Eller så tar de upp mobilen och fotograferar, eller filmar, säger kollegan Linda Fantenberg.

Hotar för att få vård snabbare

Ibland uppstår handgemäng eller stök. Men vanligare är personer som är missnöjda, med väntetiden, eller vården, hotar för att få sin vilja fram. Personal som jobbar kväll eskorteras alltid till personalparkeringen av sjukhusets vakter.

– Hot och våld mot vår personal är ett växande problem, och det bekymrar oss mycket, säger Irene Svenonius (M) finanslandstingsråd.

Peter Carpelan (M), personallandstingsråd, och Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd. Foto: Stefan Källstigen

Hon och partikollegan Peter Carpelan, personallandstingsråd, befinner sig på Danderyds sjukhus den här dagen för att berätta om sin senaste säkerhetssatsning: anonyma namnskyltar.

– Vi snabbutreder frågan och inför det på prov här under våren. Förnamn och titel ska vara kvar på namnbrickan, men sedan kan man ha ett identifieringsnummer, som polisen har, säger Peter Carpelan.

Döljer redan namnet

Redan nu är det många på länets akutmottagningar som tejpar över sitt efternamn, och enligt landstingets medarbetarundersökning är det 3 000 anställda som blivit utsatta för våld eller hot.

Nu föreslås akutpersonalen få anonyma namnbrickor. Bilden är ett montage. Foto: SLL

Både Carpelan och Svenonius menar att säkerheten vid sjukhusen måste bli mycket bättre. De har redan föreslagit att vakterna ska bära kroppskameror, och att akutsjukhusen utrustas med larmbågar, något som kräver förändringar i lagstiftningen.

– Vi vill också ha en särskild straffskala för hot och våld mot samhällsviktiga funktioner eller personer, som även inkluderar om de utsätts i sina hem, säger Irene Svenonius.

De vill även att sjukhusen ska slippa söka tillstånd för att få sätta upp övervakningskameror.