Tusentals stockholmare sjuka av kyckling

Sallad kyckling
Allt fler blir sjuka efter att ha slarvat med kökshygienen när de tillagat kyckling.
Allt fler blir sjuka av bakterien campylobacter som finns i färsk kyckling. Det är också fler än tidigare som får smittan i Sverige, inte utomlands.
– Av dem som blir smittade brukar 35 procent få smittan i Sverige men i Stockholm har det ökat till knappt 60 procent under 2016, säger Per Follin, smittskyddsläkare.

Sydsvenskan rapporterade under helgen att allt fler människor i Skåne blir sjuka av campylobacter. Lokaltidningen Mitt i kan berätta att Stockholms län visar upp samma trend.

– De tre senaste åren har vi sett en ökning utanför säsongen juli-augusti då vi brukar se de flesta fallen, säger Per Follin, smittskyddsläkare på Stockholms läns landsting.

Under 2016 anmäldes 2.600 fall i Stockholms län där människor blivit sjuka av campylobacter. 1.540 av dem hade blivit smittade i Sverige.

De tre senaste åren har vi sett en ökning

– Vi sätter det i samband med en ökad förekomst av campylobacter hos fågelbesättningar, där kycklingprodukter sedan har burit det med sig och att människor insjuknat.

Inkubationstiden – tiden från att du blir smittad till att du blir sjuk – är vanligtvis mellan två och fem dagar. Symptomen är diarré och ont i magen.

– I bland kan det vara blodig diarré, kramp i magen, feber, illamående och kräkningar, säger Per Follin.

Sjukdomen försvinner vanligtvis av sig själv efter cirka en till två veckor.


kyckling, kristinehovs malmgård, kycklingsläpp

Kycklingar kan bära campylobacter. De får i sig dem när de pickar i  jorden.


Nationellt problem

Ökningen av campylobacter är ett nationellt problem och fler svenska kycklingar bär på bakterien än tidigare.

Statistik visar att andelen kycklingflockar som bar på campylobacter i december 2016 var drygt 15 procent. För några år sedan (2011-2012) var andel mellan 5 och 10 procent samma månad.

Branschorganisationen Svensk fågel tar situationen på stort allvar.

– Vi har haft en höge förekomst av campylobacter under hösten. Även om förekomsten är lägre i Sverige jämfört med andra länder, säger Maria Donis, vd på Svensk fågel.

De gör nu fler provtagningar och jobbar med stärkta rutiner.

SVA, Sveriges veterinärmedicinska anstalt, jobbar också med att hitta orsaken till smittspridningen. De ser att ökad efterfrågan på kyckling i Sverige sätter press på produktionskedjan, vilket leder till att risker uppstår.

Det är svårt att säga exakt vad det är som ligger bakom

Men SVA kan inte svara exakt på var i kedjan som smittan uppstår. Det finns flera faktorer som spelar in.

– Det är svårt att säga exakt vad det är som ligger bakom. Det behöver inte heller vara samma faktor som är orsaken hela tiden. Ett tag kan smitta i uppfödningen väga över, sedan kan det vara i transporterna, säger Elina Lahti, epidemiolog på SVA.

Kan förebyggas i köket

Landstingets smittskyddsläkare Per Follin poängterar att god kökshygien kan förebygga ett sjukdomsfall.

– Ett viktigt budskap är att det här går att hantera genom att vara noggrann i köket, säger Per Follin.

Fakta

Så undviker du att bli sjuk

  • Var noggrann med handhygienen. Tvätta händerna före matlagning och direkt efter hantering av rått kött och rå kyckling.
  • Använd rena redskap, håll rent på arbetsbänken och diska knivar och skärbrädor noga när du skurit rått kött och rå kyckling. Då förhindrar man att bakterier förs över från ett livsmedel till ett annat via redskap eller arbetsytor.
  • Genomstek alltid kyckling. Genom att hetta upp maten ordentligt dör eventuella bakterier.
Källa: Livsmedelsverket/Folkhälsomyndigheten