De har fått nog – vägrar extra operationer

Johan Styrud vid Danderyds sjukhus är kritisk till landstingets nya krav på läkarna.
Johan Styrud vid Danderyds sjukhus är kritisk till landstingets nya krav på läkarna.
Läkarna på Danderyds sjukhus är upprörda över nya scheman med försämrad jourkomp. När de dessutom ombads jobba extra för att beta av Karolinskas operationskö blev det droppen som fick bägaren att rinna över.

På Danderyds sjukhus arbetar över 600 läkare. Nu råder upprorsstämning bland dem.

– Danderyds sjukhus har varit hårt pressat de senaste åren. Många av oss springer redan i 110. Nu vill landstinget att vi ska springa ännu fortare, och samtidigt få sämre arbetsvillkor, säger Johan Styrud, överläkare vid kirurgkliniken och ordförande i Stockholms läkarförening.

Landstinget vill ändra läkarnas scheman. Som det är nu är de schemalagda under kontorstid, och övrig tid är jourtid. Jourtid kompenseras både med pengar och ledighet.

Förslaget är nu att jourtiden minskas och att större delen av dagen schemaläggs, mellan klockan 07 och 21.

Nobbar jobba extrapass

Förhandlingarna mellan läkarföreningen och landstinget har gått i stå. Samtidigt har en förfrågan om att jobba extra för att beta av de operationsköer som uppstått vid Karolinska universitetssjukhuset kommit till sjukhuset.

I ett brev till sjukhusledningen skriver specialistläkarna i anestesi- och intensivvård nu att ”med tanke på ovanstående ser vi dessvärre ingen möjlighet att erbjuda oss att arbeta  dessa extrapass”.

”Vi hjälper Karolinska”

Danderyds vd Yvonne Haglund Åkerlind har skickat en skriftlig kommentar om läkarnas missnöje till Mitt i:

”Vi är mitt inne i en förändring inom landstinget när Framtidsplanen håller på att realiseras. Det innebär en ökad belastning för många av oss men vi har fokus på patienterna. Vi agerar som ett landsting och därför hjälper vi Karolinska sjukhuset med att operera patienter.

När det gäller landstingsfullmäktiges beslut om läkarnas arbetstider har vi lokalt en dialog med läkarföreningen. Vi har genomfört en risk- och konsekvensanalys på berörda kliniker.”

Ser inga fördelar

Enligt Johan Styrud har arbetsgivaren inte kunnat visa fram något underlag för att införa nya scheman.

– Kanske kan man spara lite pengar. Men det blir sämre flexibilitet, och sämre produktivitet. Skräckexemplet är på Sachsska barnsjukhuset där de infört sådana scheman, de kan ta emot färre svårt sjuka barn nu än innan, säger han.

Han menar att långa arbetspass och jourer ger bättre kontinuitet då läkaren kan följa en nyopererad patient under längre tid.

Men då krävs också ledigheter för återhämtning.

– Vi ser hur sjuktalen stiger, framför allt bland unga kvinnor. Det är dystert, säger han.