Min lokala hjälte

Vårdköerna i Stockholm är de längsta på fem år

Köerna till operation eller annan specialistvårdsåtgärd är de längsta på flera år.
Köerna till operation eller annan specialistvårdsåtgärd är de längsta på flera år.
Nära 4000 stockholmare har väntat mer än 90 dagar på operation eller annan behandling. Läget är det sämsta på fem år.
– Det är allvarligt, säger landstingsrådet Anna Starbrink (L).

Mitt i Stockholm har gått igenom statistiken för Stockholms läns vårdköer.

Och vårdköerna blir längre. I augusti 2016 hade 3884 personer väntat mer än 90 dagar på operation eller annan åtgärd som kräver specialistvård.

Det betyder att landstinget inte uppfyller sin vårdgaranti.

– Det är bedrövligt. Vi har gett ett löfte, en vårdgaranti, till medborgarna om att de inte ska behöva stå i kö. Om tusentals medborgare plötsligt får vänta på operation eller behandling så får man faktiskt använda uttrycket ”skandal”. Det är inte försvarbart, säger Dag Larsson (S), oppositionsråd i landstinget.

skarmavbild-2016-10-06-kl-14-07-2025 procent av dem som köade i augusti fick inte vård inom garantins gräns på 90 dagar. Så dåligt resultat har vårdkön inte visat upp sedan augusti 2011. Då, för fem år sedan, var siffran 26 procent.

– Människor får vänta alldeles för länge. Kommer du inte till vården har du ju ingen nytta av den. Jag tycker att det är allvarligt. Köerna blir längre i Stockholm men vi ligger bättre till än rikssnittet, säger hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L).

Lägsta måluppfyllelsen på fem år – varför händer detta nu?

– Det har skett stora förändringar senaste åren och det kan förklaras av olika saker, säger Anna Starbrink (L).

Hon ser främst två orsaker, som båda har koppling till statlig nivå. Dels är det ”kömiljarden” som den rödgröna regeringen slopade 2015. Kömiljarden innebar att landstingen ”belönades” när köerna minskade. Anna Starbrink (L) anser också att det ligger en ”blöt filt” över vården.

– Det är få som vågar satsa när ett vinstförbud vilar över hela branschen, säger hon.

Vad kan ni i landstinget göra nu?

– Vi behöver göra en ordentlig genomlysning av kösituationen i Stockholm. Sen tror jag att det handlar om att fortsätta föra ut vård från de stora akutsjukhusen och se till att det finns många aktörer utanför sjukhusen som kan erbjuda vård. Vi jobbar med vårdval och det tänker vi genomföra mer av, säger Anna Starbrink (L).

Starbrink säger också att kompetensen inom vården måste tas tillvara på ett bättre sätt.

skarmavbild-2016-10-06-kl-14-39-06Oppositionsrådet Dag Larsson (S) är inte nöjd med utökade vårdval. Han ser det som ett av problemen bakom köerna – inte som en lösning.

– Stockholm är landets rikaste landsting, det saknas inte pengar i det här landstinget. Men vi bränner enorma belopp på att bygga upp dyrbara vårdvalsystem. Samtidigt är det ständiga sparbeting på sjukhusen, bedrövligt, säger Dag Larsson (S).

Det talas om ”kömiljarden” som försvann när ditt parti satt i regeringen. Vilken roll spelar den?

– Det fanns en allmän uppfattning att kömiljarden var detaljstyrande och det gick att fuska för att ta del av den. Den ändrades till en professionsmiljard, så landstingen får statliga bidrag istället för detaljstyrning. Men om landstingen inte sköter sig får vi statlig detaljstyrning igen och det vill ingen, säger Dag Larsson (S).

Har du väntat för länge på vård? Uppfyllde landstinget inte sin vårdgaranti? Hör av dig till Mitt i:s reporter dennis.andersson@mitti.se

Fakta

Vårdgaranti och köer

Vårdgarantin består av fyra nivåer. Garantitiderna som anges här är för Stockholms län.

Nivå ett: Du ska få kontakt med primärvården inom 0 dagar om du säker hjälp.
Nivå två: Görs bedömningen att du behöver kontakt med läkare ska du få det inom 7 dagar.
Nivå tre: Får du en remiss till specialiserad vård ska du få komma på ett första besök inom 30 dagar.
Nivå fyra: Måste du genomgå operation eller få annan ”åtgärd” ska du få det inom 90 dagar.

Om garantin inte uppfylls kan du söka vård hos annan vårdgivare än den du blivit anvisad.

I augusti 2016 hade 3884 personer väntat mer än 90 dagar på operation eller åtgärd. Det av totalt 15 404 väntande. Det betyder att 75 procent fick operation inom garantins gräns, medan 25 procent inte fick det.

Källa: SKL:s sajt vantetider.se
Fakta

Så är läget på akutsjukhusen

Av de sex akutsjukhusen i Stockholms län är köläget, sett till procentuell måluppfyllsele, sämst på Danderyds sjukhus.

Så stor andel får operation eller åtgärd inom 90 dagar på akutsjukhusen:

Norrtälje: 96,3 procent
Södertälje: 96,1 procent
Sös: 92,5 procent
S:t Görans: 91,9 procent
Danderyd: 87 procent
Karolinska: 65,5 procent

Obs! I en tidigare version uppgavs felaktigt låga siffror för Danderyds sjukhus. Felet berodde på en teknisk uppdatering på Danderyds sjukhus som ledde till att fel siffror rapporterades in till SKL. Danderyds sjukhus har nu påtalat felet för SKL.

Klicka här för att utforska statistiken själv.

Källa: vantetider.se