Vad sjutton är det som låter nu då?

Buller
En av de som tröttnat på byggarbetet utanför balkongen är Anna Björklund i Råcksta.
Det bullrar som aldrig förr i västerort. Är det inte byggen så är det flygtrafik eller bilar.
Kan man inte göra något åt oväsendet? Mitt i gajdar dig genom västerorts störande bullerdjungeln.

Hökerum bygg började i vintras förbereda marken inför bygget av det nya bönformade höghuset vid Råckstarondellen.

Sprängningar och buller från markarbetena har blivit vardag för de som bor intill.

– Man kan inte ha något öppet. Det är ju helt okej att de bygger på vardagarna, men det blir ganska sent, framför allt när man har småbarn, säger Anna Björklund, vars balkong vetter mot det stora hålet där höghuset ska byggas.

Familjen har också reagerat på att arbetet fortgår även på helgerna.

– Vi vill ha en dag i veckan som är lugn, säger Annas man Jure Tatarovic.

De har kontaktat byggherren, utan att få svar.

– Det är positivt att de bygger, men när man planerar för ett område så borde man se till helheten på en gång. Då skulle man till exempel kunna påbörja alla projekt med kortare tidsintervaller mellan varje bygge. Idag är det flera år mellan varje projektstart, säger Anna Björklund.

”De blir jätterädda när de spränger och undrar vem det är som skjuter”

Hon menar att byggherrarna då kan arbeta samtidigt så att byggtiden inte blir lika lång, vilket leder till en kortare tid av olägenhet för de som bor intill.

Anna Björklunds barn, som är tre och fem år gamla, har också reagerat.

– De blir jätterädda när de spränger och undrar vem det är som skjuter, säger Anna Björklund.
Hökerum Bygg har fått några synpunkter på oljudet.

– Det var en av våra entreprenörer som satte i gång arbetet lite för tidigt en helg, men det är inte tanken att det ska vara så. Vi siktar på att arbeta under vardagar fram till klockan sju på kvällen och några timmar på lördagar från klockan nio på morgonen, säger Henrik Schwartz, projektledare på Hökerum Bygg.

”Tanken är att vi ska hålla oss ifrån söndagsarbete så mycket det går”

Markarbeten har skett även på söndagar, men Schwartz menar att byggherren strävar efter jobbfria söndagar.

– Vi har behövt göra lite jobb på någon söndag, men tanken är att vi ska hålla oss ifrån det så mycket det går, säger han.

Stockholms miljö- och hälsoskyddsförvaltning är den tillsynsmyndighet som granskar bullret i staden. Miljöinspektören Leif Nilsson berättar att byggherrar i stort sett får jobba vilka tider de vill på dygnet.

– Men det finns olika riktvärden för olika tider, säger han.

Striktare riktvärden på kvällar, nätter och helger

Mellan klockan sju på morgonen till klockan sju på kvällen på vardagar får byggherrar låta som mest, till exempel spränga. Under kvällar och nätter, samt under helger, är riktvärdena striktare.

– Under nätterna finns maxvärden också, för till exempel sprängningar, säger Leif Nilsson.

Ett ljud som har fått många västerortsbor att rycka till den senaste tiden är sprängningarna i Vinsta. Där bygger Trafikverket tunnelmynningar till förbifarten. Sådana här massiva byggen har striktare regler för buller.

– Villkoren finns fastslagna i domar och reglerna är tydliga. Men små eller vanliga bostadsbyggen till exempel har inga villkor från en domstol och där kan vi se att det generellt finns en brist i det förebyggande arbetet. Det kan vara att man inte har planerat tillräckligt innan man sätter i gång.

”Man blir ju förbannad om man inte vet vad det är”

Framför allt handlar det om arbetstider och att man brister i informationen till närboende.
Vid tillsyn av normalstora eller små byggarbeten använder sig miljöförvaltningen av Naturvårdsverkets allmänna rekommendationer.

– Informeras man om när och hur lång tid en störning kommer att pågå så klarar man av det bättre. Man vet att det är övergående. Man blir ju förbannad om man inte vet vad det är, hur lång tid det kommer att ta och när det inte finns några kontaktuppgifter, säger Leif Nilsson.

Klagomålen på byggbuller ökar

Han berättar att klagomålen på byggbuller har ökat.

– Vi bygger ju allt mer i Stockholm. Det är också trängre nu och man bygger närmare befintliga bostäder, säger Leif Nilsson.

När ska man kontakta byggherren vid buller?

– Om man störs och tycker att det är ett problem. Men är det på dagtid så får man nästan köpa det – det kommer att låta, säger Leif Nilsson.

Hit vänder du dig vid byggstörningar

1. Byggherren.

2. Stadens miljö- och hälsoskyddsförvaltning, som är tillsynsmyndighet.

Swedavia kan bli skyldiga att isolera huset

Flygplan

Det är många som ringer till Jörgen Bengtsson, avdelningsingenjör på miljöförvaltningen, för att fråga om flygbuller.

– Många säger att bullret har ökat och man undrar om det verkligen får vara så här, säger han.

Bromma flygplats har elva villkor i tillståndet för sin verksamhet och sju av dem rör just buller.

– De är prövade i domstol och det är ett miljöbrott att bryta mot dem.

Oftast visar det sig att flygplatsen inte brutit mot några regler efter ett klagomål.

Maxnivån får inte överskridas

Det finns dels en genomsnittlig bullernivå över en längre tid som inte får överskridas, men det finns även en maxnivå som inte får uppstå utanför till exempel en bostad.

– Om maxgränsen överskrids kan Swedavia bli skyldig att ljudisolera det berörda huset, säger Jörgen Bengtsson.

Hit vänder du dig vid flygstörningar

1. Swedavia, om det är ett flyg till eller från Bromma flygplats.

2. Transportstyrelsen, vid misstänkt busflygning.

3. Stadens miljö- och hälsoskyddsförvaltning, som är tillsynsmyndighet.

Värst trafikljud är vägbuller

Det som västerortsborna oftast har synpunkter på vad gäller trafikljud är vägbuller.

– Det som jag brukar nämna till de som hör av sig är att man kan ansöka om att få bidrag för fönsteråtgärder som minskar bullret, säger Ida Gottberg, miljö- och hälsoinspektör på miljöförvaltningen.

”Det finns vissa vägar där man kan åka dygnet runt”

Förutom ihållande buller från personbilar och övrig trafik så finns det tidsregler för tung trafik. Det är förbjudet för tung trafik att köra på de flesta vägar mellan tio på kvällen och sex på morgonen.

– Men det finns vissa vägar där man kan åka dygnet runt.

Tung trafik kan också få särskilda tillstånd att köra till och från till exempel en byggarbetsplats under nattetid. Om de som bor i närheten då lämnar in klagomål kan det bli så att tillståndet inte beviljas nästa gång.

Hit vänder du dig vid vägbuller

1. Vägägaren, oftast trafikkontoret eller Trafikverket.

2. Vid tung trafik: byggherren eller den som ansvarar för den tunga trafiken.

3. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.